Reklama

Aspekty

Z refleksją nad Niepodległą

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się przed Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie, gdzie wojewoda Władysław Dajczak oraz wojewódzki komendant policji Jarosław Pasterski złożyli kwiaty przed obeliskiem upamiętniającym patriotów walczących o wolną Polskę.

Niedziela zielonogórsko-gorzowska 47/2020, str. I

[ TEMATY ]

rocznica niepodległości

11 listopada

Lubuski Urząd Wojewódzki/Biuro prasowe

Punktualnie o godz. 12 uroczyście odśpiewano hymn państwowy

Punktualnie o godz. 12 uroczyście odśpiewano hymn państwowy

Następnym punktem obchodów była Msza św. w intencji ojczyzny, sprawowana przez bp. Tadeusza Lityńskiego w kościele Pierwszych Męczenników Polski. W czasie homilii nie zabrakło odniesień do obecnej sytuacji w Polsce oraz bogatej historii naszego kraju. – W 1918 r. nasza ojczyzna scalona z trzech zaborów po 123 latach niewoli powróciła do żywych państw Europy. Nasze państwo było martwe jedynie terytorialnie. Dzięki świadomości narodowej naszych przodków ocalały wiara, język i kultura, które przez tak długi czas podlegały ich całkowitej likwidacji – wspominał bp Lityński. Zaznaczył, że obecny czas jest także pewnego rodzaju walką, której musimy stawić czoła. – Kiedy patrzymy na historię naszej ojczyzny, w momentach wielu wojen, dramatów, potrafiliśmy się zjednoczyć, być razem. Tak było szczególnie w okresie odzyskiwania wolności. Czy dzisiaj nie potrzeba w naszej ojczyźnie tej jedności ponad podziałami? – nawoływał do refleksji biskup Tadeusz.

Po Eucharystii delegacje spotkały się przed pomnikiem ojca niepodległości marszałka Józefa Piłsudskiego, aby punktualnie o godz. 12 uroczyście odśpiewać hymn państwowy i tym samym wziąć udział w zapoczątkowanej w 2018 r. akcji „Niepodległa do hymnu”. – Dziś chcielibyśmy uczcić nasze narodowe święto tak jak zawsze, radośnie i z udziałem mieszkańców. Niestety, w tym roku nie możemy tego zrobić z uwagi na pandemię, która ogarnęła świat. Myślę, że to jednak dobra okazja, by obchodzić je w inny sposób, w swoich domach, w gronie najbliższych, uważniej i z większą refleksja – mówił do zgromadzonych wojewoda Władysław Dajczak. – Nie zapominajmy, że w sprawach ważnych dla bytu państwa, dla naszej ojczyzny, powinniśmy również mówić jednym głosem, niezależnie od podziałów – apelował wojewoda. Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie medali.

2020-11-18 11:37

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowoczesny patriotyzm

Niedziela bielsko-żywiecka 47/2020, str. I

[ TEMATY ]

rocznica niepodległości

11 listopada

R. Karp

Biskup apelował o wsparcie dla walczących z pandemią

Biskup apelował o wsparcie dla walczących z pandemią

– Starajmy się, by jak najmniej osób umarło: to jest tegoroczny sposób umiłowania Ojczyzny – powiedział bp Roman Pindel w Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada, w katedrze św. Mikołaja.

W 102. rocznicę odzyskania niepodległości biskup przywołał współczesne formy bohaterstwa wyrażającego się w ofiarnej i wyczerpującej walce z koronawirusem. – Konfrontujemy się z dzisiejszymi wyzwaniami, z tym, co w tym roku 2020 jest największym wyzwaniem dla wszystkich: od rządzących, po samorządowców, odpowiednich służb, nauczycieli i uczniów, rodziców i osoby starsze. Widzimy dobrze, gdzie przebiega front, lokalizujemy punkty słabe, szukamy motywacji, aby pokonać ograniczenia i braki, aby poszczególni ludzie mogli przekroczyć już osłabione siły fizyczne i psychiczne – podkreślił, wskazując na ogromny wysiłek w walce z pandemią przedstawicieli służb medycznych i sanepidu.

CZYTAJ DALEJ

„Perełki” z nauczania św. Józefa Sebastiana Pelczara

Św. Józef Sebastian Pelczar pozostawił po sobie wiele dzieł będących niezwykłą spuścizną literatury religijnej. W roku poświęconym temu Świętemu warto pochylić się nad jego myślami i wyłowić „perełki” z Jego nauczania, czyli piękne fragmenty, które można potraktować jako swoistego rodzaju komentarz do czytań poszczególnych niedziel roku liturgicznego.

I niedziela Adwentu, rok „C” - Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12 - 4,2; Łk 21,25 - 28. 34 - 36
„Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21, 27-28).
Zbawiciel przypominał nieraz ludziom śmierć i wieczność, już to wskrzeszając zmarłych, jak Łazarza, młodzieńca z Naim i córkę Jaira, już to opowiadając w przypowieściach, że śmierć jest pewną i bliską, ale jej godzina jest niepewną.
Mianowicie przyrównał Siebie do gospodarza, który odjeżdża w dalekie strony i nie wie kiedy wróci, człowieka zaś każdego do sługi, któremu straż domu została powierzona; z czego wysnuł naukę: Czuwajcie tedy, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy z wieczora, albo w północy, albo gdy kury pieją, albo z poranku, by z prędka przyszedłszy, nie znalazł was śpiących (Mar. XIII, 34-37).
Tę samą prawdę wypowiedział Pan Jezus w przypowieści o dziesięciu pannach. Wszystkie miały lampy, to jest, wiarę, i wszystkie zasnęły, oczekując przyjścia oblubieńca, to jest, śmierci i sądu; ale pięć mądrych przechowało w lampach oliwę utrzymującą światło, to jest, miłość Bożą, podczas gdy pięciu głupim oliwy i światła zabrakło, bo nieszczęsne popadły w grzech śmiertelny i nie zgładziły go pokutą. Wtedy właśnie i to niespodzianie przyszedł Oblubieniec; za Nim też panny mądre weszły na gody do Jego pałacu, którego drzwi tylko miłość otwiera; natomiast panny głupie odtrącone zostały od bram nieba. I tę przypowieść zakończył Pan słowy: „Czuwajcież tedy, bo nie znacie dnia ani godziny” (Mt 25, 13); co i kiedy indziej powtórzył: „A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie (Mt 24, 43-44). (...)
Zbawiciel daje ludziom ostrzeżenie w przypowieściach. Mianowicie, w przypowieści o włodarzu uczy, że On, jako Gospodarz i Pan wszechświata, będzie żądał od każdego człowieka, który jest tylko chwilowym włodarzem dóbr Bożych, ścisłego rachunku z użycia tych dóbr. Biada człowiekowi, który tego rachunku nie złoży i nie uczyni sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, mianowicie przez chętną jałmużnę, bo go nie przyjmą do przybytków wiecznych (Łk 16, 1-9) (...)
Sąd ten nie nastąpi jednak, dopóki się nie spełnią przepowiednie Boże. I tak, Ewangelia będzie głoszona po całym świecie (Mt 24, 14), tak że wszystkie ludy będą mogły poznać naukę Chrystusową. (...)
Ci którzy uwierzą, utworzą jedną owczarnię pod jednym pasterzem (J 10, 16); ale wielu będzie niewierzących, i rozmnoży się nieprawość. (Łk 18, 8; Mt 24, 12; 2 Tes 2, 13). (...) Powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i czynić będą znaki wielkie (Mt 24, 24); wystąpi nawet na widownię świata antychryst, który się poda za Chrystusa i z pomocą czarta dokonywać będzie pozornych cudów (2 Tes 2, 9; Ap 20, 3-9); ale Chrystus Pan zabije go duchem ust swoich, to jest, wyrokiem potępienia (2 Tes 2, 8). (...)
Nim przyjdzie dzień Pański, wrócą na ziemię Henoch i Eliasz, by nawoływać ludzi, a w szczególności Żydów do wiary i pokuty (Mal 4, 5-6; Mt 17, 11; Ap 11, 3-11). A na ostatku dni także i Żydzi uwierzą w Chrystusa Pana (Oz 3, 4-5).
Wreszcie przyjdą ciężkie klęski na ziemię, tak jak przy zburzeniu Jerozolimy, której koniec w opowiadaniu Chrystusowym jest obrazem końca świata. Mianowicie, powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą mory i głody i drżenia ziemi po miejscach.
Ukażą się też znaki straszne na niebie, tak że słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojej, a gwiazdy będą padać z nieba i mocy niebieskie poruszone będą (Mt 24, 7 i 29).
Sąd ostateczny przyjdzie niespodziewanie, jak błyskawica i jak złodziej i jak potop za czasów Noego (Mt 24, Łk 18). Najprzód powstaną z martwych wszyscy umarli, dobrzy czy źli, i to prędko we mgnieniu oka (1 Kor 15, 52), na głos trąby anielskiej, tak atoli, że ciała jednych będą jaśniejące, drugich odrażające.
A gdy się wszyscy zgromadzą, ukaże się na niebie znak Syna człowieczego, to jest, krzyż otoczony jasnością; a następnie sam Sędzia Chrystus zstąpi z nieba, pełen mocy i majestatu, w orszaku wszystkich Aniołów.
(...)
U stóp Sędziego staną wszystkie narody, a On je odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i postawi owce po prawicy swojej, a kozły po lewicy (Mt 25, 32-33). Rozdział ten zapowiedział Chrystus Pan w przypowieści o pszenicy i kąkolu, a widzialną tegoż figurą są dwaj łotrzy na Kalwarii. (...)
Nastąpi wyjawienie czynów ludzkich, dobrych i złych. Pismo Święte mówi, że otworzone będą księgi, w których zapisano te czyny; ale jest to tylko obrazowym wyrażeniem tej myśli, że w świetle Bożym okaże się wszystko, co ludzie dobrego lub złego dobrowolnie pomyśleli, wymówili lub uczynili (Łk 8,17) stąd sprawiedliwi będą mieli chwałę, a potępieni hańbę (...)
Po tym błyskawicznym wykryciu najskrytszych nawet spraw ludzkich wyda Sędzia wyrok (Mt 25, 34, 41).

CZYTAJ DALEJ

Katechezy o św. Józefie

2021-01-19 21:29

[ TEMATY ]

Rok św. Józefa

Kamil Krasowski

Ks. Jakub Świątek w czasie Mszy św. wygłosił pierwszą katechezę o opiekunie Świętej Rodziny

Ks. Jakub Świątek w czasie Mszy św. wygłosił pierwszą katechezę o opiekunie Świętej Rodziny

W parafii pw. św. Urbana I w Zielonej Górze 19 stycznia odbyła się pierwsza z cyklu comiesięcznych katechez poświęconych św. Józefowi. O opiekunie Świętej Rodziny mówił wikariusz parafii ks. Jakub Świątek.

Ks. Jakub Świątek w czasie Mszy św. kolędowej wygłosił pierwszą katechezę o opiekunie Świętej Rodziny, w której przybliżył jak rozwijał się kult tego świętego na przestrzeni wieków, jak św. Józef zyskiwał coraz większą "popularność", o sile jego orędownictwa i o tym dla kogo może być dzisiaj wzorem do naśladowania.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję