Reklama

Niedziela na Podbeskidziu

Diecezja

Dycha dla Lizbony

Trwa sztafeta modlitewna w intencji Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.

Dycha dla Lizbony to inicjatywa modlitewna w naszej diecezji, polegająca na odmówieniu w październiku dziesiątka Różańca w intencji zaplanowanych od 1 do 6 sierpnia 2023 r. Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. – Październik jest poświęcony modlitwie różańcowej. Chcemy w tym szczególnym miesiącu powierzać Matce Bożej ważne dla nas sprawy, prosząc, aby orędowała za nami u Boga. Masz czas i chęć przyłączyć się do niej, aby odmówić dziesiątek Różańca w tej intencji? Włącz się i zaproś innych! Niech ta modlitwa owocuje i będzie elementem naszego przygotowania do tego wspaniałego święta młodych, do którego zaprasza nas papież Franciszek – zachęca diecezjalny koordynator ŚDM ks. dr Andrzej Wołpiuk na facebookowym profilu: „Góra Błogosławieństw – ŚDMowa DROGA”, który skupia społeczność Pokolenia ŚDM z diecezji bielsko-żywieckiej, czyli uczestników ŚDM, oraz tych, którzy chcą wziąć udział w kolejnych ŚDM i dołączyć się do przygotowań do tego typu wyjazdów.

Koordynator podzielił się refleksjami wokół ŚDM w jednym z nagrań filmowych przygotowanych w ramach XX Tygodnia z Ewangelią. Mówiąc o talentach, zaznaczył, że jest to dar od Pana Boga, którym można posłużyć dla rozwoju i ubogacenia innych ludzi. Dodał, że jego zawsze przemienia spotkanie z krzyżem ŚDM. Wtedy, w ciszy, przychodzą mu do głowy różne wartościowe pomysły. Zaprezentował również krzyż z logo ŚDM w Lizbonie w 2023, gdzie jak podkreślił – jesteśmy zaproszeni przez papieża, aby naśladować przykład Matki Bożej.

2021-10-12 12:24

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dziś święto patrona służby zdrowia. Pomódl się za medyków ze św. Łukaszem!

[ TEMATY ]

modlitwa

lekarze

Adobe Stock

18 października obchodzimy w Kościele święto św. Łukasza - patrona służby zdrowia. W tym dniu pamiętajmy o modlitwie za naszych dzielnych medyków.

Osoby pracujące w służbie zdrowia każdego dnia zajmują się szeroko pojętą opieką zdrowotną – każdy we właściwym swemu zawodowi zakresie. Mimo iż pojęcie „służby zdrowia” wyszło już z profesjonalnego obiegu, używane będzie zamiennie z pojęciami opieki i ochrony zdrowia. Wiemy, że różnie bywa – tak z pojedynczymi osobami, jak i z całym systemem, jednakże nie brakuje w ich szeregach osób „z powołania”, które każdego dnia pracują z pasją i służą drugiemu człowiekowi z ogromnym poświęceniem.

CZYTAJ DALEJ

Edycja sosnowiecka - „Niedziela" dla Zagłębia

Z uczuciem prawdziwej radości i satysfakcji kieruję słowa najwyższego uznania i szczerych gratulacji pod adresem Redaktora Naczelnego, Zespołu Redakcyjnego, Korespondentów i Pracowników Tygodnika Katolickiego „Niedziela" z racji 75. rocznicy powstania tego wielkiego dzieła ewangelicznego, zaadresowanego do Czytelników nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami.
To czasopismo ma swoją długą i bogatą historię, w której były momenty bardzo trudne, szczególnie w okresie systemów totalitarnych. Niemniej jednak zawsze „Niedziela" pogłębiała wiarę, rozpalała miłość i budziła nadzieję, będąc zwiastunem nadejścia nowych czasów.
Obecnie, kiedy przeżywamy okres pełnej wolności, ale zarazem wielu zniewoleń z powodu niewłaściwej koncepcji wolności, „Niedziela" pełni rolę przewodnika, drogowskazu, wychowawcy, nauczyciela; budzi sumienia, rozjaśnia umysły, niepokoi sumienia, jest pochodnią rozjaśniającą wnętrze dzisiejszego człowieka.
Moim gorącym pragnieniem jest, i tak było od początku posługi biskupiej w Kościele sosnowieckim, by ten czcigodny Tygodnik Katolicki docierał do każdej rodziny, oraz by jak największa liczba mieszkańców nowej diecezji karmiła się bogactwem treści w nim zawartych.
Czcigodnemu Księdzu Redaktorowi Infułatowi Ireneuszowi Skubisiowi, Redakcji, Pracownikom „Niedzieli" z całego serca życzę bogactwa darów Bożych oraz nieustannej opieki Matki Bożej, Królowej Polski, Wspomożycielki Wiernych.

Biskup Diecezji Sosnowieckiej
Adam Śmigielski
„Niedziela Sosnowiecka" - czterostronicowy dodatek do ogólnopolskiego Tygodnika Katolickiego „Niedziela" jest największym pismem katolickim ukazującym się we wschodniej części województwa śląskiego. Wydawana od 30 maja 1993 r., swym zasięgiem obejmuje m.in. takie miejscowości, jak: Będzin, Bolesław, Bukowno, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Jaroszowiec, Jaworzno, Klucze, Łazy, Ogrodzieniec, Olkusz, Pilica, Sączów, Siewierz, Sławków, Sułoszowa, Sosnowiec, Wolbrom, Wojkowice i okolice. Do rodzin trafia przez sieć parafii diecezji sosnowieckiej i „Ruch" S.A. Czytelnikami „Niedzieli Sosnowieckiej", oprócz grona prawie 500 duchownych, są liderzy życia parafialnego i środowiskowego, reprezentujący katolickie stowarzyszenia, inteligencja, młodzież, świat pracy oraz emeryci.
Na łamach pisma podejmuje się tematykę religijną, kulturalną i społeczną. Prezentowane są ciekawe formy duszpasterskie, opisywane jest życie wspólnot parafialnych. Redaktorzy w swoich artykułach starają się przekazywać prawdziwe oblicze Kościoła na terenie diecezji, wskazując na pozytywne i budujące składniki chrześcijańskiej wspólnoty. Nie zaniedbujemy również tematyki misyjnej. Przez kilkanaście miesięcy na łamach „Niedzieli Sosnowieckiej" ukazywały się „Misyjne zamyślenia" ks. Ryszarda Słowikowskiego, pracującego w Kamerunie, oraz wspomnienia z pobytu w Indiach Wiesława Sowińskiego. Redakcja „Niedzieli Sosnowieckiej" starała się wspierać Diecezjalny Fundusz Misyjny, z którego fundusze przeznaczone są na pomoc misjonarzom w ich trudnej posłudze ewangelizacyjnej. Regularnie na naszych łamach pojawiały się konkursy z nagrodami, popularyzujące czytelnictwo „Niedzieli". Nie brakowało również konkursów fotograficznych, cieszących się szczególnym powodzeniem, oraz różnego rodzaju konkursów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Przez kilka miesięcy drukowaliśmy informacje o Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej naszej diecezji. Od marca 1997 r. „Niedziela Sosnowiecka" jest dostępna również w Internecie.
Na cotygodniowe powstanie „Niedzieli Sosnowieckiej" składa się praca dwóch etatowych dziennikarzy: Agnieszki Raczyńskiej-Lorek i Piotra Lorenca oraz kilkunastu korespondentów lokalnych. Nad całością sprawuje pieczę redaktor odpowiedzialny - ks. Paweł Rozpiątkowski. Częstochowską redakcję „Niedzieli Sosnowieckiej" reprezentuje Jolanta Marszałek, jej poprzedniczką była przez 7 lat Anna Sojka.
„Niedziela Sosnowiecka" patronuje wielu cyklicznym imprezom i przedsięwzięciom, m.in. Ogólnopolskiemu Festiwalowi Kolęd i Pastorałek w Będzinie, Kongresowi Rodzin Wielodzietnych, a także pojedynczym akcjom, prowadzonym w skali diecezji, dekanatu, parafii, takim jak konkursy plastyczne, festiwale muzyczne, imprezy sportowe. Do wyjątkowo chlubnych kart w niedługiej jeszcze historii sosnowieckiej „Niedzieli" należy zorganizowanie wspólnie z Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz lokalnymi mediami konwoju z pomocą humanitarną dla Polaków na Ukrainie. Patronat nad akcjami „Światło nadziei" - z której dochód jest przeznaczony na pomoc dla osób niepełnosprawnych - oraz „Wielkopostne Dzieło Pomocy Dzieciom" sprawia, że wzrasta wrażliwość społeczna, z czego niejako osobiście jesteśmy dumni. Ponadto redaktorzy „Niedzieli" inicjują spotkania z ciekawymi ludźmi.
W lutym 2001 r,. gościliśmy światowej sławy artystę fotografika Adama Bujaka. „Niedziela Sosnowiecka" patronowała także promocji dobrej prasy, jaka odbyła się w 2000 r. na terenie diecezji, a prowadzona była przez Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej. Bardzo dobrze układa się współpraca redakcji z poszczególnymi wydziałami Kurii Diecezjalnej, szczególnie z Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, Charytatywnym, Duszpasterstwa Rodzin, Katechetycznym oraz z Duszpasterstwem Akademickim.
Początkowo redakcja edycji mieściła się w siedzibie Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Poświęcenia pomieszczenia redakcyjnego dokonał 16 grudnia 1998 r. bp Adam Śmigielski SDB. W tym dniu odbyło się także seminarium na temat roli i kondycji prasy katolickiej. Poprowadził je redaktor naczelny „Niedzieli" - ks. inf. Ireneusz Skubiś. Za podstawowe zadanie prasy katolickiej uznał troskę o prawdziwy wizerunek otaczającej rzeczywistości. Media katolickie kierują się zasadami demokratycznymi i widzą dobro człowieka w aspekcie ewangelicznym. Prasa katolicka powinna, zdaniem Redaktora Naczelnego „Niedzieli", promować wartości chrześcijańskie, rodzinne i pomagać rodzinie we właściwym spojrzeniu na świat.
Ze względu na trudności lokalowe pod koniec 1998 r. redakcja „Niedzieli Sosnowieckiej" przeniosła się do budynku plebanii parafii św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu Pogoni przy ul. Orlej 19. Za udostępnione lokum jesteśmy szczególnie wdzięczni gospodarzowi miejsca - ks. prał. Janowi Szkocowi. Przeprowadzka zbiegła się z jubileuszem 5-lecia istnienia edycji. Z tej okazji Redakcja zorganizowała konferencję, w której wzięli udział m.in. bp Adam Śmigielski SDB, ks. inf. Ireneusz Skubiś, zaprzyjaźnieni dziennikarze z prasy, radia i telewizji, prezesi stowarzyszeń i organizacji katolickich oraz lokalni korespondenci. Tematem konferencji były relacje, jakie zachodzą na linii Kościół - media. Ks. Skubiś podkreślił ciągły rozwój pisma oraz wychodzenie do jak najszerszego kręgu czytelników. Zabierający głos w dyskusji dziennikarze z mediów świeckich przekonywali, że w swojej pracy nie napotykają na żadne uprzedzenia wobec Kościoła ze strony swoich pracodawców. Podkreślali, że czasy, w których nie można było pisać o Kościele, na szczęście już minęły. Obecnie liczy się profesjonalnie, szybko i atrakcyjnie przygotowana informacja. A takie informacje ze strony „Niedzieli Sosnowieckiej" docierają do lokalnych mediów i często są przez nie wykorzystywane.
W listopadzie 1998 r. w Czeladzi i Sosnowcu odbyło się ogólnopolskie spotkanie redaktorów 18 edycji lokalnych „Niedzieli". Tematem spotkania był program przygotowań do Jubileuszu Roku 2000 oraz perspektywa rozwoju poszczególnych edycji. Oprócz grona redaktorów w konferencji uczestniczyli bp Adam Śmigielski, ks. inf. Ireneusz Skubiś, red. Karol Klauza oraz poseł na Sejm RP i dziennikarz „Niedzieli" Czesław Ryszka. W otwartej dyskusji na temat wykorzystywania mediów w służbie Kościołowi i ewangelizacji wzięli udział dziennikarze regionalni, liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz duchowieństwo. Obecni byli przedstawiciele sosnowieckiego Wyższego Seminarium Duchownego, Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, przedstawiciele Instytutu Akcji Katolickiej. W trakcie dyskusji bp Śmigielski podkreślił formacyjną i ewangelizacyjną rolę mediów katolickich, stwierdzając, że tygodnik „Niedziela" ma ogromne zasługi w promowaniu myśli katolickiej. Z kolei poseł Czesław Ryszka zwrócił uwagę, że słaby „apetyt na wiedzę religijną" będzie wymagał wytężonej pracy dziennikarzy katolickich. W jego opinii, lata ateizacji sprawiły, że pracownicy mediów potrzebują przebudowy sposobu myślenia, by spojrzeniu na świat i człowieka pod kątem moralności. Ks. red. Ireneusz Skubiś podkreślił ogromną pracę duszpasterską, jaką sprawują kapłani wykorzystujący „Niedzielę" jako środek ewangelizacyjny w swojej posłudze parafialnej. Konferencji towarzyszyła wystawa „W obiektywie «Niedzieli Sosnowieckiej»", na której zostały zaprezentowane najciekawsze wydarzenia utrwalone na redakcyjnych kliszach.
Kolejnym wyzwaniem dla dziennikarzy „Niedzieli Sosnowieckiej" były przygotowania do wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Sosnowcu. Zanim Ojciec Święty przybył do stolicy Zagłębia, trzeba było przygotować spotkanie od strony medialnej. Na łamach pisma informowaliśmy o przygotowaniach do spotkania z Ojcem Świętym czynionych w parafiach całej diecezji. Organizowaliśmy konkursy o tematyce papieskiej. Zorganizowaliśmy też pomost pielgrzymkowy Sosnowiec-Watykan. Inicjatywa polegała na tym, że na wiele miesięcy przed przybyciem Jana Pawła II do Polski mieszkańcy diecezji wyruszali na pielgrzymki do Watykanu z zapewnieniem o swoim modlitewnym wsparciu dla Ojca Świętego. Powstała strona internetowa poświęcona przygotowaniom do wizyty. Na bieżąco relacjonowaliśmy podejmowane starania duszpasterskie i organizacyjne. Prężnie działało później Biuro Prasowe zorganizowane do obsługi wizyty papieskiej. Podawaliśmy wiele aktualności, także wskazówek, jak zachować się na placu spotkania, gdzie zdobyć niezbędne informacje, jak bezpiecznie i szybko wrócić do domu po spotkaniu, co zrobić, gdy ktoś zasłabnie, zgubi się. Po pamiętnym 14 czerwca wizyta Ojca Świętego jeszcze długo była obecna na stronach „Niedzieli Sosnowieckiej".
Rok Jubileuszowy był również pracowitym czasem dla dziennikarzy „Niedzieli Sosnowieckiej". Na łamach pisma przedstawiliśmy 15 jubileuszowych kościołów, pisząc nie tylko o historii poszczególnych parafii, ale także o ich dniu teraźniejszym. Byliśmy wszędzie tam, gdzie w sposób szczególny świętowano Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa.
Przełom wieków i dla redakcji był wyjątkowy. Dzięki przychylności Redaktora Naczelnego „Niedzieli" udało się wyremontować pomieszczenia, w których powstaje pismo. W nowe tysiąclecie wchodzimy pełni ewangelicznej radości i optymizmu, że uda nam się pozyskać nowych Czytelników.

Tekst opublikowany w albumie "Czas milczenia i czas mówienia", przygotowanym na jubileusz 75-lecia „Niedzieli”.

CZYTAJ DALEJ

Tarnów: Ks. prof. Dariusz Kotecki nowym przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich

2023-09-22 08:55

[ TEMATY ]

Biblia

bibliści

Joanna Kruczyńska

Ks. Dariusz Kotecki

Ks. Dariusz Kotecki

Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej został nowym przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Wybrano go podczas walnego zebrania tego gremium w Tarnowie. W Wyższym Seminarium Duchownym trwa 60. Sympozjum Biblistów Polskich. W obradach uczestniczy ok. 70 biblistów.

Przez ostatnie dwie kadencje przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich był ks. prof. Henryk Witczyk. Teraz pracami tego gremium pokieruje ks. prof. Dariusz Kotecki, wiceprzewodniczącym został ks. dr hab. Roman Bogacz.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję