Reklama

Niedziela Zamojsko - Lubaczowska

Czas prawdy

W kościele św. Jana Pawła II w Biłgoraju odbył się cykl wydarzeń pn. Wielki Post z Janem Pawłem II.

Organizatorami tych wyjątkowych spotkań byli Fundacja Gaudium et Spes oraz parafia św. Jana Pawła II w Biłgoraju.

– Wielki Post w Kościele katolickim to czas pokuty, refleksji, oczekiwania i szczególny czas przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Towarzyszą nam specjalne nabożeństwa, takie jak m.in. Droga Krzyżowa, Gorzkie żale czy rekolekcje parafialne. To wyjątkowy czas, by zastanowić się nad swoim życiem, nad postępowaniem, nad drogą, którą kroczę. Kościół zachęca nas do szczególnego wglądu we własną duchowość i własne serce. Dlatego też przygotowaliśmy wydarzenie pn. Wielki Post z Janem Pawłem II, aby zaprosić wiernych do wspólnej modlitwy, do spotkań z ciekawymi ludźmi, do rozważań treści związanych z wiarą i Jezusem Chrystusem, a więc z naszym życiem – podkreślał organizator wydarzenia ks. Krystian Bordzań.

Stanąć w prawdzie

Gościem pierwszego spotkania pn. Prawda, krzyż, wyzwolenie, połączonego z projekcją filmu dokumentalnego Blachnicki. Życie i światło był Jan Pospieszalski, dziennikarz, publicysta, muzyk, autor programów telewizyjnych i radiowych, który przybliżał postać ks. Franciszka Blachnickiego w 35. rocznicę śmierci kapłana. – Od pewnego czasu jestem zafascynowany osobą ks. Franciszka Blachnickiego, uważam iż jest on przykładem kapłana na nasze trudne czasy. W okresie Wielkiego Postu warto przypomnieć jego osobę, bo istotą jego życia było nawrócenie. On spotkał Boga osobowo w celi śmierci. To zmieniło jego pogląd na świat. Cudownie ocalony z rąk niemieckich oprawców w czasie II wojny światowej, to darowane życie poświęcił ludziom i jako kapłan mówił o Bogu, którego spotkał. Realizował to m.in. w Ruchu Światło-Życie, tzw. oazie. Ksiądz Blachnicki za istotę swojego przesłania uznał trzy słowa: prawda, krzyż, wyzwolenie. To wszystko, co nas zniewala, nasze nałogi, nasze tkwienie w grzechu to nasza rzeczywistość wewnętrzna, z którą musimy sobie poradzić. Musimy stanąć w prawdzie o sobie i próbować wyzwolić się z tego. Prawda ma moc wyzwalającą, ale tylko dla tych, którzy chcą przyjąć krzyż i są w stanie zapłacić za nią swoją cenę – tłumaczył.

Reklama

Wybrać życie, by żyć

W piątek, 25 marca w ramach wydarzenia została odprawiona młodzieżowa Droga Krzyżowa z Zespołem Ewangelizacyjnym Guadalupe z Lublina pod hasłem „Wybieraj życie, byś żył”. – Wymowny jest tytuł tego nabożeństwa. Chcieliśmy przez to pokazać pewien paradoks działania Boga. Na Drodze Krzyżowej wszystko prowadzi do śmierci, bólu i z ludzkiego punktu widzenia – przegrania. Jednak Bóg z tego wyprowadza zwycięstwo, my chrześcijanie na śmierci, na krzyżu się nie zatrzymujemy, widzimy w tym bramę. Tą bramą jest Zmartwychwstanie Chrystusa, które jest zadatkiem naszego zmartwychwstania – podkreślił ks. Krystian Bordzań.

W łączności z Chrystusem

Dwa dni później, w niedzielę, miało miejsce spotkanie z kard. Gerhardem Müllerem, byłym prefektem Kongregacji Nauki Wiary i byłym przewodniczącym Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”. Na wydarzenie złożyły się: Msza św., udzielenie sakramentu bierzmowania oraz spotkanie autorskie pn. Jedność wiary, podczas którego kard. Müller mówił o jedności wiary, wymaganiach czasów współczesnych oraz zadaniach, jakie stoją przed chrześcijanami. Kardynał Gerhard Müller mówił również o kondycji Kościoła przez pryzmat Jezusa Chrystusa. – Widzimy, szczególnie w tym czasie, że świat się stacza, jest czas wojny na wschodzie Europy, na Ukrainie. Borykamy się z pandemią, izolacją ludzi, wiele osób walczy przeciw drugiemu. Dlatego musimy, my, jako chrześcijanie, dawać świadectwo pokoju i dobra, patrząc na Chrystusa w Duchu Świętym. My, jako ludzie nie jesteśmy w stanie uczynić nieba na ziemi. Musimy być świadomi, że droga do zmartwychwstania wiedzie przez krzyż i mękę Jezusa Chrystusa. Wiedzie ona przez nasze osobiste krzyże niesione w jedności i łączności z Chrystusem – powiedział.

Reklama

Niezwykła postać i wydarzenie

Spotkanie poprowadził ks. prof. Sławomir Nowosad, który w rozmowie przybliżał osobę kard. Müllera. – Kardynał Müller studiował na uniwersytetach w Moguncji, Monachium i Fryburgu. 1 października 2002 r. Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym niemieckiej Ratyzbony, której ordynariuszem był do roku 2012. W kolejnych latach z woli papieża Benedykta XVI pełnił funkcję prefekta Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-17 oraz przewodniczącego Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”. W 2014 r. przez papieża Franciszka kreowany został kardynałem. Kongregacja Nauki Wiary w Kurii Rzymskiej jest to najważniejsza instytucja, która służy papieżowi w zarządzaniu Kościołem i przez wiele lat jej „szefem” był kard. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, który następnie na to stanowisko powołał właśnie kard. Müllera. Jego wizyta u nas w Biłgoraju jest niezwykłym i wyjątkowym wydarzeniem – wyjaśnił.

Na straży wiary i Kościoła

– Kardynał Müller to wyjątkowy człowiek stojący na straży wiary i Kościoła – podkreślił w rozmowie obecny na spotkaniu ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp Marian Rojek. – Dziś trzeba nam wracać do tych wartości, które zawsze głosił i głosi Kościół, a które przedstawia także kard. Gerhard Müller. To są wartości oparte na Bożych przykazaniach. One zawsze spotykały się ze sprzeciwem świata, bo od świata wymagają. Świat nie chce przyjąć Chrystusowej prawdy, bo ona każde patrzeć na swoje życie i na życie każdego człowieka przez pryzmat sumienia i powołania, jakie Bóg przed nami stawia. Trzeba nam współczesnym budować na mocnym fundamencie praw Bożych, na fundamencie miłości i szacunku do drugiego człowieka, na fundamencie pokoju i łaski. To jest budowanie na przyszłość. Stawianie na egoizm, doraźne cele, materializm – to budowanie na piasku. Taka konstrukcja, choćby mieniła się doczesną atrakcyjnością, runie – zaznaczył pasterz diecezji.

Reklama

Prawda o Jezusie

Cykl zakończyło spotkanie autorskie dziennikarza, publicysty, pisarza Pawła Lisickiego i dotyczyło jego książki pt. Kto fałszuje Jezusa?. Paweł Lisicki w latach 2006-11 był redaktorem naczelnym dziennika Rzeczpospolita, w latach 2011-12 redaktorem naczelnym tygodnika Uważam Rze, a od 2013 r. jest redaktorem naczelnym tygodnika Do Rzeczy. Na spotkaniu była możliwość zakupienia jego książek Kto fałszuje Jezusa? i Wiosna Kościoła, która nie nadeszła (Wydawnictwo Esprit). W rozmowie red. Lisicki podkreślał, iż chrześcijanie zmagają się z fałszowaniem osoby i przesłania Jezusa Chrystusa już co najmniej od II wieku, kiedy to powstały pierwsze antychrześcijańskie polemiki. – Ja jednak chcę się skupić na tym, co na zachodzie Europy i świata nazywa się szumnie nowym ateizmem. To nowy przejaw krytyki antychrześcijańskiej, która do Polski dopiero przenika. Stoją za tym bardzo znane postacie, wdające książki w olbrzymich nakładach, spotykają się w wielotysięczną widownią. Te osoby głoszą w ich przekonaniu prawdziwe wszystkie fałszerstwa zawarte w Nowym Testamencie, historii Jezusa, Jego działalności i nauczaniu. Postanowiłem się temu przyjrzeć i sprawdzić, na ile te opowieści, nauki rzekomo prawdziwe, są oparte na nauce, a na ile są to odgrzewane – znane już z historii – „kotlety”. Pokazuję zderzenie między roszczeniem współczesnej nauki, oczywiście nie całej, która rzekomo obaliła nie tylko prawdy wiary, ale i prawdy historyczne związane z osobą Jezusa i konfrontuje z rzeczywistością. Czyli z tym, co wiemy w oparciu o prace archeologiczne, o krytykę literacką, krytykę źródeł. I okazuje się, że prawda chrześcijańska, ten chrześcijański przekaz jest bardzo mocno historycznie uzasadniony. A w dużej mierze stawiane zarzuty mają charakter czysto ideologiczny, a nie wynikają z analitycznego namysłu nad rzeczywistością – wyjaśnił.

Reklama

Wydarzenie Wielki Post 2022 z Janem Pawłem II brało udział w programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Organizacja spotkania odbyła się w ramach projektu pn. „Razem mamy MOC!”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-30.

Cykl Wielki Post z Janem Pawłem II patronatem medialnym objęła Niedziela Zamojsko-Lubaczowska.

2022-04-12 12:20

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Młodzież twórczo przeżywa Wielki Post

O tym, że Wielki Post można przeżyć bardzo twórczo, jednocześnie podejmując chrześcijańską ascezę i praktykując miłosierdzie, przekonują młodzi ludzie. Ich pomysłowość w podejściu do 40 dni przygotowania na święta Zmartwychwstania Pańskiego może niejednego dorosłego zawstydzić

Jedną z ciekawych wielkopostnych akcji po raz kolejny włączyli się uczniowie i nauczyciele Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach. „Zrób się na Post” to hasło, które w okresie pokutnym przyświeca młodzieży wspomnianej placówki. W zasadzie cała akcja opiera się na 5 podstawowych punktach: umyj twarz; zrób makijaż; włóż najlepsze ciuchy; idź tak ubrany do szkoły, pracy; podejmij post w intencji konkretnej. Uczestnicy kęckiej akcji zwracają uwagę, że przywdzianie odświętnego stroju w czasie postu ma swoje uzasadnienie w nauczaniu Pana Jezusa, który mówił: „Kiedy pościcie nie bądźcie posępni jak obłudnicy, którzy przybierają wygląd ponury. Ty zaś kiedy pościsz namaść sobie głowę i umyj twarz” (Mt 6, 16-18). - Gdy Cię zapytają dlaczego jesteś taki elegancki, odpowiedz: „Bo poszczę!” - tłumaczą pomysłodawcy przedsięwzięcia. - W tym roku „Zrób się na Post” połączyliśmy ze słowami „Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata” - czyli każdy z nas ma być solą i światłem dla innych. Jak sól dodaje smaku potrawom, tak my swoimi dobrymi uczynkami mamy przyprawiać chrześcijańskie życie - dodają. Pracujący w szkole katecheta ks. Zygmunt Mizia zachęcał młodych ludzi, by zapytani, dlaczego są tak wystrojeni, odważyli się odpowiadać, że to ze względu na post. - Nie jest to post dla samego postu. Dlatego chcemy go podjąć w intencji kogoś innego. Chcemy nawzajem się wspierać postem, który ma się stać pomocą w odrzuceniu zła - tłumaczy ks. Mizia. Podczas tegorocznej wielkopostnej akcji jej uczestnicy otrzymali także woreczki z solą, przypominające, że być „solą ziemi” to starać się być chrześcijaninem naprawdę - kimś, kto jest dla rodzaju ludzkiego środkiem chroniącym przed zepsuciem, podobnie jak sól, która służy do konserwowania mięsa.

CZYTAJ DALEJ

Jasna Góra: Rekolekcje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

2022-09-28 16:22

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Rodzina Różańcowa

Karol Porwich/Niedziela

O pokój dla świata, a zwłaszcza w Ukrainie, będą się modlić członkowie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej podczas rozpoczynających się jutro rekolekcji tego środowiska. Tradycyjnie odbywają się przed odpustem Matki Bożej Różańcowej, który przypada w niedzielę, 2 października. Za wstawiennictwem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, patrona wspólnoty, zanoszone będą modlitwy o opiekę dla Polski i o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu - zapowiada o. Marian Waligóra opiekun duchowy Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

- Tegoroczne rekolekcje wypadają w trudnym czasie, jesteśmy świadkami agresji rosyjskiej na Ukrainę. Tocząca się wojna za naszą wschodnią granicą dotyka też nas bardzo konkretnie. Dajemy schronienie uchodźcom wojennym - powiedział paulin. Przypomniał, że Jasnogórska Rodzina Różańcowa od pierwszego dnia wojny podjęła modlitwę o pokój dla Ukrainy, dla świata. - To jest nasz dar duchowy, jako wspólnota jednoczymy się z tymi, którzy potrzebują naszego serca - dodał paulin.

CZYTAJ DALEJ

Trzy dekady festiwalu

2022-09-29 20:00

[ TEMATY ]

festiwal

opera

Maksymilian Rychły

Wykonawcy koncertu galowego.

Wykonawcy koncertu galowego.

Na jubileuszowy 30. Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il canto” złożyło się kilka koncertów muzyki operowej w kościołach i ośrodkach kultury w Cieszynie.

Festiwal organizowany jest w Cieszynie od 1992 r. i kierowany przede wszystkim do miłośników opery, operetki i musicalu, jazzu i muzyki popularnej oraz wykonań wokalno-instrumentalnych. Jak podkreśla dyrektor festiwalu Małgorzata Mendel, w programie wrześniowej jubileuszowej edycji znalazła się gala w Teatrze im. Adama Mickiewicza z największymi przebojami operowymi w wykonaniu ponad stu artystów, inscenizacja „Zemsty Nietoperza”, a także jedno z najpiękniejszych dzieł oratoryjnych, czyli „Mała msza uroczysta” Rossiniego. Prócz tego odbył się koncert XIX i XX-wiecznych pieśni polskich i ukraińskich i prawykonanie suity inspirowanej muzyką Szymanowskiego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję