Reklama

Niedziela plus

Radomskie Madonny

W majowych wędrówkach po maryjnych sanktuariach w tym tygodniu zapraszamy do diecezji radomskiej.

Niedziela Plus 21/2022, str. IV

[ TEMATY ]

Matka Boża

Radom

Archiwum diecezji radomskiej

W naszej polskiej tradycji w maju, miesiącu szczególnie dedykowanym Matce Bożej, w mniejszych miejscowościach wierni gromadzą się przy kapliczkach, aby wyśpiewywać Litanię Loretańską oraz pieśni maryjne. Warto także w tym miesiącu nawiedzić chociaż jedno z sanktuariów maryjnych w naszej okolicy.

Matka Boża Pocieszenia ze Starej Błotnicy

Historia parafii sięga 1403 r. lub, jak uważają niektórzy historycy, nawet drugiej połowy XIV wieku. Nie od razu świątynia parafialna była dedykowana Matce Bożej. Pierwszy drewniany kościół nosił wezwanie Świętych Piotra i Pawła Apostołów, o czym informuje Liber beneficionum prymasa Jana Łaskiego z 1511 r. Budowa obecnej, murowanej świątyni rozpoczęła się dopiero w 1759 r. Mimo różnych trudności kościół został ostatecznie konsekrowany w 1868 r., a dokonał tego bp Michał Józef Juszyński. To on nadał mu również nowy tytuł – Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Istnieją dowody na otaczanie czcią wizerunku Matki Bożej z Błotnicy przynajmniej od XVII wieku. Do 1868 r. wizerunek umieszczony był w bocznej kaplicy, jednak po nałożeniu na obraz srebrnych sukienek bp Juszyński nakazał przenieść go do ołtarza głównego. Napływ pątników wskazywał na rozwijający się kult wizerunku Matki Bożej Pocieszenia. Biskup Jan Kanty Lorek ogłosił 25 lutego 1963 r. kościół w Błotnicy sanktuarium maryjnym ówczesnej diecezji sandomierskiej. Dzięki staraniom bp. Piotra Gołębiowskiego papież Paweł VI zezwolił na koronację obrazu. Przed tym wydarzeniem obraz Matki Bożej został poddany renowacji pod kierunkiem prof. Karola Dąbrowskiego z Warszawy. W wyniku prac odkryto pierwotną warstwę obrazu z nieco innym wizerunkiem Maryi. Uroczysta koronacja odrestaurowanego wizerunku Matki Bożej odbyła się 21 sierpnia 1977 r., a dokonał jej kard. Karol Wojtyła. Warte podkreślania jest, że Matka Boża z Błotnicy to ostatni koronowany przez kard. Wojtyłę wizerunek Maryi przed jego wyborem na Stolicę Piotrową. Od 2000 r. sanktuarium w Starej Błotnicy opieką duszpasterską otaczają ojcowie paulini, którym zostało ono powierzone przez bp. Jana Chrapka.

Reklama

Obraz Matki Bożej Pocieszenia to wizerunek ze szkoły włoskiej typu bizantyjskiej Hodegetrii lub Peribleptos. Nie jest znana dokładna data jego powstania. Niektórzy badacze sugerują, że został namalowany już pod koniec XIV wieku, jednak prawdopodobniejszym czasem jego powstania jest druga połowa XVI stulecia. Wizerunek dziś otaczany jest czcią pod tytułami: Matka Boża Błotnicka, Królowa i Pani Ziemi Radomskiej, Matka Boża Pocieszenia.

Matka Boża Wychowawczyni z Czarnej

Pierwsza świątynia w Czarnej została ufundowana przez Izabelę Małachowską z Humieckich, a powstała w miejscu drewnianej kapliczki w 1763 r. W niej właśnie umieszczono łaskami słynący wizerunek Matki Bożej. W 1867 r. zamieszkał przy nim ks. Jan Służewski, z tytułem wikariusza koneckiego, który prowadził duszpasterstwo dla miejscowej ludności i górników. W 1894 r. Czarna stała się filią parafii Końskie. Samodzielna parafia została tu erygowana 18 lutego 1919 r. Od 1971 r. parafię prowadzą księża ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – pallotyni. Otaczany czcią wizerunek Matki Bożej pochodzi z przełomu XVI i XVII wieku. Został namalowany na wzór rzymskiego Salus Populi Romani. Od lat 90. minionego wieku nosi tytuł: Matka Boża Wychowawczyni, umocniony nauczaniem papieża Jana Pawła II: „Szczególne dary, którymi Bóg napełnił Maryję, usposabiały Ją zwłaszcza do roli Matki i Wychowawczyni (...). Maryja i Józef jawią się jako wzór wszystkich wychowawców” (audiencja generalna, 27 listopada 1996 r.). Słowa wygłoszonego wówczas przemówienia Jan Paweł II wypowiedział po wcześniejszym spotkaniu z księżmi pallotynami, którzy opiekują się sanktuarium w Czarnej. Uroczystej koronacji obrazu Matki Bożej Wychowawczyni 5 września 1999 r. dokonali kard. Józef Glemp, prymas Polski, oraz bp Edward Materski i bp Jan Chrapek.

Reklama

Różańcowa Pani z Wysokiego Koła

Wysokie Koło nie od samego początku było oddzielną parafią. Pierwszy kościół – noszący wezwanie Świętego Krzyża – powstał wraz z klasztorem dominikańskim w latach 1637-81 z fundacji Stanisława Witkowskiego, kasztelana sandomierskiego, oraz Jana Wielopolskiego. W kolejnym roku do klasztoru sprowadzono zakonników, którzy opiekowali się świątynią. Od 1870 r. przez ponad 20 lat w budynkach klasztornych mieszkali franciszkanie reformaci, a pod koniec XIX wieku przeniósł się tam proboszcz parafii Regów i od 1891 r. w Wysokim Kole były sprawowane nabożeństwa. Otaczany czcią wizerunek Maryi znajduje się w kaplicy Jej poświęconej po prawej stronie prezbiterium. Ściany kaplicy oraz kopuła są ozdobione malowidłami. Wysokie Koło znane jest przede wszystkim ze względu na cudowny obraz Matki Bożej. Nie są znane czas ani miejsce pochodzenia tego wizerunku. Źródła klasztorne wskazują, że został on przywieziony z Moskwy do Lwowa ok. 1667 r. przez Mariannę Kalinowską, żonę cześnika czerwonogrodzkiego. Dziesięć lat później darowała go ona swojemu krewnemu Antoniemu Krzysztofowi Bębnowskiemu, który przez kilka lat przechowywał go w Zarudziu (dzisiaj to Zarzecze) k. Zamościa. W owych latach osoby modlące się przed tym obrazem otrzymywały wiele łask. Po powrocie z wyprawy wiedeńskiej Antoni Bębnowski 6 lipca 1684 r. przekazał wizerunek Maryi do kościoła w Wysokim Kole, gdzie również cieszy się on niezwykłą czcią wiernych, którzy otrzymują liczne łaski. Cudowny wizerunek Maryi Wysokolskiej namalowany jest na desce lipowej i przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Maryja podobna jest tu do Matki Bożej Częstochowskiej, z tą różnicą, że Jej głowa, przedstawiona w trzech czwartych, o regularnie wydłużonym owalu twarzy, osadzona jest na dość długiej, osłoniętej szyi. Rysy twarzy są dość wyraźne. Madonna podtrzymuje Dzieciątko na lewym przedramieniu, podczas gdy w prawej ręce, zgiętej w łokciu, trzyma delikatnie gałązkę z kwiatem róży i pąkiem. Wizerunek Maryi w Wysokim Kole został ukoronowany koronami papieskimi 18 sierpnia 1974 r. Aktu koronacji dokonał kard. Stefan Wyszyński wraz z bp. Piotrem Gołębiowskim i bp. Janem Czerniakiem.

Matka Miłosierdzia ze Skarżyska-Kamiennej

W Skarżysku-Kamiennej znajduje się chyba najmłodsze sanktuarium maryjne w diecezji radomskiej. Sama parafia została erygowana 25 stycznia 1986 r. W tym samym roku dzięki staraniom ks. Henryka Nowakowskiego i ks. Adama Radzimirskiego wybudowano tymczasową kaplicę. Obecna świątynia natomiast, wraz z kaplicą Matki Bożej Ostrobramskiej, powstała w latach 1988-95 według projektu Zbigniewa Grządzieli i Bogdana Cioka z Kielc. W budowie bardzo pomogli fundatorzy z USA, Kanady, Anglii oraz parafianie. Inicjatorem zbudowania repliki Ostrej Bramy w Skarżysku-Kamiennej był wilnianin bp Edward Materski. Pierwsza Msza św. w kaplicy ostrobramskiej została odprawiona 22 października 1989 r. Kaplica zbudowana została na wzór tej w Wilnie. W ołtarzu znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej, namalowana przez Izabelę Borkowską. W 1997 r., decyzją bp. Materskiego, skarżyska Ostra Brama stała się sanktuarium diecezjalnym. Koronacja obrazu Matki Bożej, staraniem bp. Zygmunta Zimowskiego, odbyła się 2 lipca 2005 r., a sam kościół, decyzją Stolicy Apostolskiej, w 2014 r. został podniesiony do godności bazyliki mniejszej.

2022-05-17 08:34

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Matka Boża Fatimska była już w Moskwie

Z okazji obchodów w Watykanie Dnia Maryjnego Roku Wiary przyjechał do Rzymu mój przyjaciel - fotografik Janusz Rosikoń, który od lat zajmuje się tematyką maryjną. W sobotę 12 października br. byłem z nim na nabożeństwie sprawowanym przez papieża Franciszka na Placu św. Piotra przed oryginalną figurą Matki Bożej z Fatimy, która specjalnie została przywieziona z Portugalii do Rzymu. Wieczorem natomiast pojechaliśmy do sanktuarium Divino Amore, gdzie odbywało się całonocne czuwanie przy fatimskiej figurze. W niedzielę 13 października na placu przed Bazyliką Watykańską Ojciec Święty sprawował uroczystą Eucharystię, w której uczestniczyło ponad 100 tys. pielgrzymów z całego świata. Wraz z Januszem Rosikoniem i grupką fotografów byem wówczas na dachu tzw. Braccio di Carlo Magno (to długi korytarz łączący lewą kolumnadę Berniniego z przedsionkiem bazyliki). Stojący obok nas Włosi komentowali to, co działo się na placu; dyskutowali również, czy Papież, zawierzając świat Matce Bożej, wspomni Rosję. Słysząc to, Rosikoń powiedział do mnie: „Czy wiesz, że Matka Boża Fatimska była już w Rosji, co więcej - była na placu Czerwonym i ja Ją tam fotografowałem?”. Nigdy nie rozmawiałem z nim na ten temat, dlatego poprosiłem o więcej informacji.

WŁODZIMIERZ RĘDZIOCH: - Jak to się stało, że trafiłeś do Rosji z figurką Matki Bożej Fatimskiej?

CZYTAJ DALEJ

MŚ 2022 - wykluczony z trybun za protest z tęczowa flagą

2022-11-29 19:09

[ TEMATY ]

sport

Adobe Stock

Mężczyzna, który wbiegł na boisko w drugiej połowie poniedziałkowego meczu piłkarskich mistrzostw świata w Katarze pomiędzy Portugalią i Urugwajem niosąc tęczową flagę, otrzymał zakaz wstępu na trybuny.

Jak się później okazało, protestującym był Włoch Mario Ferri, który ujawnił swoją tożsamość wpisem na Instagramie. Przyznał się, że podobne akcje protestacyjne przeprowadził także podczas mistrzostw świata w RPA w 2010 i Brazylii w 2014 roku.

CZYTAJ DALEJ

Za nami Kongres Pedagogiki Chrześcijańskiej

2022-11-30 18:48

[ TEMATY ]

szkoła

kongres

edukacja

chrześcijanie

redakcja Niedzieli

Karol Porwich/Niedziela

Zakończył się Kongres Pedagogiki Chrześcijańskiej, którego tematyka dotyczyła komunikacji w rodzinie i w szkole. Dwudniowe obrady miały miejsce w auli Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w Częstochowie.

Drugi dzień kongresu rozpoczął się dyskusją panelową na temat komunikacji w sytuacjach trudnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję