Reklama

Niedziela w Warszawie

Szukała Prawdy

O Roku św. Edyty Stein, duchowości Karmelu i wartościach, których potrzebuje współczesna Europa, z s. Agnieszką Marią od Eucharystii z klasztoru Mniszek Bosych Zakonu NMP z Góry Karmel pw. Ducha Świętego i św. Józefa w Warszawie, rozmawia Monika M. Zając.

Niedziela warszawska 32/2022, str. I-II

[ TEMATY ]

Rok Edyty Stein

wikipedia.org

ŚW. Edyta Stein

ŚW. Edyta Stein

Monika M. Zając: Urodziła się 130 lat temu, 100 lat temu przyjęła chrzest, a 9 sierpnia będziemy wspominać 80. rocznicę jej śmierci. Te okoliczności stały się motywem ogłoszenia roku 2022 rokiem św. Edyty Stein. To z pewnością okazja do upamiętnienia jej ogromnego dorobku teologicznego i filozoficznego. Do czego jeszcze zachęca nas taki jubileusz?

S. Agnieszka Maria od Eucharystii: Z perspektywy chrześcijańskiej wszelkie rocznice czy wspomnienia mają mieć nie tylko wymiar upamiętnienia, czyli przypomnienia sobie albo nawet nauczenia się czegoś nowego. Jeśli wspominamy świętych czy błogosławionych, to zawsze po to, żeby ich naśladować! Można powiedzieć, że dorobek św. Edyty Stein – Teresy Benedykty od Krzyża może być dla nas cenny tylko o tyle, o ile nas samych uczy lepiej żyć, o ile prowadzi nas do Prawdy – tej Prawdy pisanej wielką literą. Dlatego też w naszym zakonie obchody związane z Rokiem św. Edyty Stein mają głównie duchowo-formacyjny wydźwięk.

Jakie wydarzenia zaplanowane są w tym roku w Warszawie?

W naszym warszawskim klasztorze, w dzień liturgicznego święta św. Teresy Benedykty od Krzyża, 9 sierpnia, zapraszamy na Mszę św. za jej przyczyną o godz. 7.30. Natomiast w Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych zostały zorganizowane cenne inicjatywy. W klasztorze Ojców Karmelitów Bosych na Solcu 22 maja miała miejsce kolejna edycja „Salonu Świętych”. Tym razem było to właśnie spotkanie z tekstami św. Edyty Stein (dostępne na: https: //www.youtube.com/watch?v=fVEeBJc_ra4). Nasze siostry Karmelitanki Bose z Wrocławia przygotowały broszurę o świętej. Warto też wspomnieć o aktualnych publikacjach, bo one najlepiej przybliżają duchowość św. Teresy Benedykty od Krzyża. Są one na stronach naszych wydawnictw Flos Carmel i Wydawnictwa Karmelitów Bosych.

Jaka jest jej rola w życiu, duchowości klasztorów karmelitańskich?

Dorobek filozoficzny św. Edyty Stein jest dosyć powszechnie znany. Jeśli chodzi o jej rolę w duchowości naszego Zakonu zwróciłabym uwagę na trzy rzeczy istotne dla każdego karmelity bosego i karmelitanki bosej. Po pierwsze, samo jej nawrócenie jest spotkaniem z Prawdą. Ten rys jest bardzo charakterystyczny dla duchowości Karmelu, która dąży do Prawdy, którą ją Bóg. Ponadto, to Edycie Stein, jako karmelitance bosej, zawdzięczamy wspaniałe opracowanie doktryny i duchowości św. Jana od Krzyża, zwłaszcza w jej Wiedzy Krzyża. I wreszcie jej śmierć, która była oddaniem życia – dla Boga i za innych ludzi. Jest w tym wzorem dla karmelitów i karmelitanek bosych. Życie Karmelu ma o tyle sens, o ile jest oddawaniem swojego życia dla innych.

Reklama

Kobieta bardzo wykształcona, można wręcz powiedzieć – emancypowana – która przez rozum odnalazła drogę do Boga. Kim jest dla nas współczesnych? Jaką drogę do świętości nam pokazuje?

Dla św. Edyty charakterystyczne było dążenie do prawdy. Dzięki poszukiwaniu prawdy znalazła Boga. Myślę, że dla współczesnego człowieka jest to bardzo ważne. Po pierwsze, że prawda obiektywna istnieje. Dziś, niestety, nie jest to już oczywiste. A zwrot ku temu, że normy obiektywne są po prostu faktem, jest bardzo ważny, by całkowicie nie zagubić się w życiu. Po drugie, „dobrą nowiną” jest to, że do obiektywnej Prawdy możemy dotrzeć – bo Bóg nam ją objawił w Chrystusie. I po trzecie, że ta Prawda ma moc przemienić nasze życie. Ten, który nas stworzył, zna też nas do głębi, wie, gdzie jest nasze szczęście i spełnienie, pragnie naszego dobra. My mamy Mu tylko zaufać, wchodząc na Jego drogę. I wtedy odnajdziemy w pełni również samych siebie. Wydaje mi się, że taka była też droga duchowych poszukiwań św. Teresy Benedykty od Krzyża.

Przed nami 9 sierpnia – rocznica tragicznej śmierci Edyty Stein i jej narodzin dla nieba. To tylko wspomnienie okrucieństwa wojny? A może też Krzyża wpisanego w jej program życia?

Krzyż to był zdecydowanie program jej życia. Ona zrozumiała tę tajemnicę, również kontemplując nauczanie św. Jana od Krzyża. Przypomnę, że napisał on, że wielu chce iść za Chrystusem drogą pociech, ale mało kto chce wejść w gęstwinę krzyża, podczas gdy dopiero zgoda na wejście w misterium Krzyża prowadzi w pełni do spotkania z Bogiem. Bóg nie chce naszego cierpienia, ale dopuszczając zło i cierpienie, spowodowane ostatecznie grzechem pierworodnym, przemienia je w Chrystusie, czyni owocnym dla nas samych i dla całego świata. Współcierpienie z Chrystusem, jakim była męczeńska śmierć św. Edyty, jest takim ziarnem, które wydaje obfity owoc.

Św. Jan Paweł II powiedział: „Ogłosić dzisiaj św. Edytę Stein współpatronką Europy znaczy wznieść nad starym kontynentem sztandar szacunku, tolerancji i otwartości, wzywający wszystkich ludzi, aby się wzajemnie rozumieli i akceptowali, niezależnie od różnic etnicznych, kulturowych i religijnych oraz by starali się budować społeczeństwo prawdziwie braterskie”. Bardzo potrzebujemy dziś takich patronów i wzorów realizacji tych wartości. Niestety, są one dziś lansowane, ale nie zawsze w duchu chrześcijańskim. Jakiej tolerancji i otwartości uczy nas św. Edyta?

Wydaje mi się, że św. Edyta zaprasza nas do spotkania w wartościach obiektywnych. One nie muszą być koniecznie jakimś paradygmatem w punkcie wyjścia. Ale musi być pragnienie prawdy i szczere dążenie do niej. Dziś często jedyną prawdą staje się to, co czuję albo to, co mi się wydaje. To bardzo umniejsza samego człowieka, gdy nie ma wyjścia poza własny, subiektywny świat. Prawdziwe spotkanie jest możliwe, gdy otwieramy się na prawdę, która jest poza nami i szczerze jej szukamy. Św. Edyta Stein wskazuje, że wtedy nie pobłądzimy – ani nie będziemy zamknięci tylko w swoich założeniach, ani nie nazwiemy prawdą czegoś, co nie ma podstaw się nią nazywać.

2022-08-03 09:55

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Celebrują rok Edyty Stein

Niedziela świdnicka 29/2022, str. VI

[ TEMATY ]

Rok Edyty Stein

Ks. Mirosław Benedyk/Niedziela

Relikwiarz z fragmentem habitu św. Teresy Benedykty od Krzyża

Relikwiarz z fragmentem habitu  św. Teresy Benedykty od Krzyża

Obchodzony w Dusznikach – Zdroju Rok św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), to czas wielu okazji do spotkania z patronką Europy.

W pierwszych dniach lipca w dusznickim kurorcie miała miejsce konferencja naukowa poświęcona wielkiej filozof i mistyczce XX wieku.

CZYTAJ DALEJ

„Jesteś księdzem, więc musisz być wrogiem” – 70 lat od procesu kurii krakowskiej

2023-01-27 07:13

[ TEMATY ]

rocznica

Adobe Stock

Stare Miasto w Krakowie

Stare Miasto w Krakowie

70 lat temu, 27 stycznia 1953 r., komunistyczni sędziowie wydali wyrok w procesie pokazowym duchownych kurii krakowskiej. Zapadły wyroki śmierci, dożywocia i długoletnich kar więzienia. Było to jedno z najbardziej brutalnych uderzeń w Kościół katolicki w okresie stalinowskim.

W 1948 r. dyktatura komunistyczna likwidowała ostatnie niezależne od jej wpływów środowiska polityczne. Po zniszczeniu Polskiego Stronnictwa Ludowego i przymusowym zjednoczeniu Polskiej Partii Socjalistycznej z Polską Partią Robotniczą oraz niemal całkowitym rozbiciu zbrojnego podziemia antykomunistycznego jedyną niezależną siłą społeczną pozostawał Kościół. Stopniowo eliminowano religię z nauczania szkolnego. Władze w coraz bardziej otwarty sposób łamały postanowienia porozumienia zawartego z episkopatem w 1950 r. Wciąż jednak nie przystępowano do otwartego i brutalnego ataku wobec najważniejszych przedstawicieli Kościoła.

CZYTAJ DALEJ

UTALENTOWANY SALEZ

2023-01-27 19:07

GIO

Uzdolniona młodzież SALEZU

Uzdolniona młodzież SALEZU

Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu obchodził Dzień Patrona Szkoły. Święty Jan Bosco wyróżniony został w czasie Eucharystii, akademii, czy też Bosco Talent. To właśnie święty z Turynu, człowiek wielu, wpisanych w misję życia i powołania talentów, wciąż inspiruje i motywuje wszystkich związanych ze szkołami salezjańskim ludźmi.

Mszy świętej w kościele pw. św. Michała Archanioł przewodniczył dyrektor wspólnoty salezjanów ks. Bolesław Kaźmierczak. To na jego ręce Samorząd Uczniowski liceum złożył podziękowanie za obecność i posługę salezjanów. W czasie kazania ks. Dawid Nowak, zwracając uwagę na znaczenie i rolę rąk w życiu człowieka, mówił: - Nasza szkoła to przestrzeń, w której nasze ręce mogą stać się rękami, które tworzą, które kochają, które pocieszają, które są rękami bożego człowieka. Tak jak ksiądz Bosko! Uroczystą liturgię, modlitwę i śpiew przeżywano w duchu dziękczynienia za wspaniały dar świętego patrona. Akademia, która była kolejnym punktem, stała się okazją niestandardowego przedstawienia przez licealistów postaci ks. Bosko. Podkreślono jego relację z mamą Małgorzatą, gdzie jej mądre, dzielne i pogodne wspieranie syna dało mu świetlaną przyszłość. Następnie świętowanie skoncentrowano na teletach. Na rozpoczęcie ich prezentacji dyrektor Salezu ks. Jerzy Babiak powiedział: -To, co najpiękniejsze, to co nas wszystkich bez wyjątku łączy z ks. Bosko, to talenty. Odkrywajmy je, rozwijajmy i dzielmy się nimi nie tylko teraz, ale przede wszystkim, potem w życiu dorosłym, w pracy, w powołaniu, zawsze. W pierwszym bloku swój występ zaprezentowały dwie bardzo utalentowane tancerki. Zofia Ćwiklinska, trzykrotna Mistrzyni Świata w Tańcu Sportowym oraz Nadia Rosiak, trzykrotna Mistrzyni Świata w Tańcu Sportowym oraz Półfinalistka Mam Talent. Zaraz po nich Salez Drumiline przedstawił swój powiększony skład oraz nowy repertuar. Ostatnim pełnym emocji i radości był finał Bosco Talent. Blisko 40 wyłonionych finalistów prezentowało przed jury swoje talenty. Wśród nich przeważały muzyczne, śpiew oraz gra na różnych instrumentach, a także sportowe, filmowe, plastyczne i graficzne. Występujący uczniowie zachwycali, wzruszali i potwierdzali, jak ważne jest, aby pamiętać o talentach oraz aby nimi żyć. Dla Salezu dzień Patrona Szkoły był nie tylko czasem wspomnienia, ale także czasem promocji wartości św. Jana Bosko oraz talentów. To jeszcze bardziej potwierdziło wyjątkowość, rangę i znaczenie Salezu w dzisiejszym świecie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję