Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Szczecińskie echa Fatimy

Matka Boża mówi wam dzisiaj: Dzieci! Kochajcie Boga, żyjcie jak chrześcijanie! – zwrócił się do dzieci podczas Mszy św. szczególny gość z Coimbry w Portugalii.

Niedziela szczecińsko-kamieńska 39/2022, str. VI

[ TEMATY ]

Sanktuarium Dzieci Fatimskich

Adam Szewczyk

Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył bp Virgílio do Nascimento Antunes

Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył bp Virgílio do Nascimento Antunes

Dziecięcy gwar ponownie wypełnił mury sanktuarium Dzieci Fatimskich na os. Kasztanowym w Szczecinie. To za sprawą Archidiecezjalnej Pielgrzymki Dzieci, które już po raz czwarty przybyły do tego miejsca, by wzorem pastuszków z Fatimy, wsłuchać się w apel Matki Bożej wzywający do modlitwy o nawrócenie grzeszników.

Krótko o objawieniach

Patronami powstałego przy parafii św. Tomasza Apostoła w Szczecinie pierwszego na świecie sanktuarium Dzieci Fatimskich, są Hiacynta i Franciszek Marto – dzieci, które w 1917 r. wraz z nieco starszą od nich kuzynką Łucją dos Santos były świadkami objawień Matki Bożej w Fatimie. W setną rocznicę tych wydarzeń papież Franciszek ogłosił Hiacyntę i Franciszka świętymi. Proces beatyfikacyjny Łucji, która została zakonnicą, w trzecią rocznicę jej śmierci, tj. 13 maja 2008 r., zapoczątkował papież Benedykt XVI.

Maryja objawiała się trojgu pastuszkom w każdy 13. dzień miesiąca od maja do października 1917 r. Za ich pośrednictwem wzywała do codziennej modlitwy różańcowej oraz do nawrócenia i pokuty. W objawieniach Matka Boża przekazała dzieciom trzy tajemnice, skrywające m.in. zapowiedź II wojny światowej jeśli ludzie nie zaprzestaną obrażać Boga, czy zamach na papieża. Ta ostatnia, odnosząca się do tragicznych wydarzeń z 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra w Rzymie.

Dzieci i gość z Portugalii

Po raz kolejny do sanktuarium poświęconego pastuszkom z Fatimy pielgrzymowały dzieci. Odbyło się to w ramach IV Archidiecezjalnej Pielgrzymki Dzieci, której mottem były słowa dzieci fatimskich: „Miłujcie Boga i żyjcie po chrześcijańsku”. Dzieci, które przybyły wraz z rodzicami i opiekunami wzięły udział w uroczystej Mszy św. sprawowanej przez szczególnego gościa – bp. Virgílio do Nascimento Antunes z Coimbry w Portugalii, który z Fatimą związany jest od dzieciństwa. Jako kapłan posługiwał w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej od 2005 r., a w 2008 r. objął funkcję jego rektora.

Reklama

Hierarcha z Portugalii opowiedział młodym pielgrzymom o swojej trwającej od wczesnego dzieciństwa fascynacji Fatimą i wrażeniami, jakie wywarły na nim reakcje pastuszków na słowa kierowane do nich przez Maryję.

– Przyjechałem z Fatimy, aby w sposób szczególny zwrócić się do dzieci – mówił do pielgrzymów bp Virgílio Antunes. – Całe życie spędziłem w kontakcie z tym błogosławionym przez Boga miejscem, oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, która objawiła się tam trojgu pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. Jestem osobą, która poznała Boga i Matkę Bożą dzięki znajomości objawień fatimskich.

Biskup z Portugalii opowiadał o doznaniach, jakie w dzieciństwie towarzyszyły mu i jego rówieśnikom podczas pieszych pielgrzymek do Fatimy i miejsca objawień. – Nie wiedzieliśmy czym jest wojna, ale wyobrażaliśmy sobie, że to straszna rzecz. Myśleliśmy, że trzeba dużo się modlić i umartwiać aby grzesznicy nawrócili się do Boga i zostali zbawieni. Ogromną pociechą i radością było dla nas powtarzanie cichym głosem słów Matki Bożej: „Nie lękajcie się! Nie zniechęcajcie się! Łaska Boża będzie waszym pocieszeniem. Nigdy was nie zostawię. Moje niepokalane serce będzie waszą ucieczką”.

Biskup Antunes skierował do dzieci apel, by z ufnością równą tej noszonej w sercach przez pastuszków, kierowali swe spojrzenia i modlitwy ku Maryi: – Bądźcie jak święci Franciszek i Hiacynta! Jak dwie lampy, które Bóg zapalił pośród ciemności. Matka Boża mówi wam dzisiaj: Dzieci! Kochajcie Boga, żyjcie jak chrześcijanie!

Intencje pielgrzymów

Do sanktuarium na os. Kasztanowym dzieci przybyły ze swymi rodzicami lub opiekunami. Regularnie odwiedzają to miejsce Skauci Europy. Dziewczęca gr. Wilczków z 2. Gromady Szczecińskiej, przyjęła za swą patronkę św. Hiacyntę Marto. Po raz pierwszy do sanktuarium Dzieci Fatimskich przybyła Jola, mama trojga dzieci. – Przyjechałam tu niosąc w sercu gorące pragnienie, by Matka Boża wspierała mnie w wychowaniu moich dzieci. Zdarza się, że odczuwam bezradność mierząc się z codziennością życia. Prosiłam dziś Maryję o błogosławieństwo dla mnie i moich dzieci oraz o to, by wzorowały się na pastuszkach z Fatimy, które wlewają w moje serce dużo nadziei i wiary. To mnie wzmacnia i ułatwia, mimo tylu mych słabości, kierować się ku Bogu.

Reklama

Paweł i Justyna w sanktuarium na os. Kasztanowym czują się jak w domu. Stąd pochodzą, choć ze swymi dziećmi już tu nie mieszkają. Odwiedzając rodziców często goszczą w tutejszym kościele. Jak mówią, nie mogło ich zabraknąć i tym razem. – Jesteśmy związani z tym miejscem uczuciowo i duchowo. Tu się urodziliśmy i mieszkaliśmy ponad 20 lat. W większe uroczystości, czy w niektóre niedziele razem tu jesteśmy. Potrzebujemy tego miejsca jak domu. Odwiedzamy je, prosząc za wstawiennictwem Matki Bożej i świętych pastuszków o Bożą opiekę nad naszą rodziną, o siłę na wszystkie dni przed nami.

Jubileuszowe akcenty

Sanktuarium na os. Kasztanowym obchodzi w tym roku skromny jubileusz 5-lecia konsekracji. Dokonał jej abp Andrzej Dzięga, który podobnie jak we wrześniu 2017 r. przybył w to miejsce, by świętować owo wydarzenie. Biskup Virgílio Antunes w homilii podkreślił znaczenie powstałego w Szczecinie sanktuarium i szerzącego się kultu dzieci fatimskich. – Wasze sanktuarium zbudowane na cześć pastuszków fatimskich jest powołane do bycia wysoką wieżą światła pośród wielkiego katolickiego narodu, którym jest Polska. Dziękuję za wasze oddawanie czci Matce Bożej Fatimskiej i jej ukochanym dzieciom – świętym Franciszkowi i Hiacyncie Marto.

Przywołując słowa papieża Benedykta XVI z 13 maja 2010 r. wskazał na zagrożenie płynące z przekonania, że echa wezwań z Fatimy już przebrzmiały. – Można byłoby się łudzić, że prorocza misja Fatimy została zakończona. Jednakże po jednej wojnie przyszły kolejne. Po fali ateizmu wybuchły nowe fale zaprzeczania Boga. Po grzechu jasno określonym, nadeszła era grzechu tolerowanego i akceptowanego jako czegoś normalnego lub obojętnego wobec codziennego życia. Dlatego też prorocze orędzie Ewangelii pozostaje aktualne, a proroczy wymiar orędzia fatimskiego, które jest nam pomocą w rzeczywistości, nie jest zakończone, ponieważ jest jeszcze wiele ciemności które potrzebują jasności Bożego światła.

Biskup Antunes zachęcał, by na nowo z wiarą i miłością przyjąć apel Matki Bożej w objawieniach fatimskich. – Ona chce nas doprowadzić do nawrócenia, do Chrystusa. Poprzez umartwienia składane w akcie zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi, przez rozważaną modlitwę różańcową i miłosierdzie wobec biednych grzeszników, odnajdziemy drogi pokoju w naszych sercach, pokoju w rodzinach i pokoju między ludźmi. Idąc za przykładem pastuszków z Fatimy, którzy zanurzyli się w intensywnym świetle Boga, pragniemy objąć krzyż Chrystusa, który oświetla wszystkie cienie i troski Kościoła i świata, krzyż będący znakiem zmartwychwstania do życia wiecznego.

2022-09-21 08:04

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Pamiętajmy o swoich korzeniach

Niedziela szczecińsko-kamieńska 31/2022, str. VI-VII

[ TEMATY ]

Sanktuarium Dzieci Fatimskich

Ks. Robert Gołębiowski

Bp Zbigniew Zieliński podczas wizyty w sanktuarium Dzieci Fatimskich w Szczecinie

Bp Zbigniew Zieliński podczas wizyty w sanktuarium Dzieci Fatimskich w Szczecinie

W sanktuarium Dzieci Fatimskich gościliśmy bp. Zbigniewa Zielińskiego, koadiutora diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Poprosiliśmy Czcigodnego Gościa o podzielenie się z czytelnikami "Niedzieli" swymi przemyśleniami.

Ks. Robert Gołębiowski: Jest Biskup koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, niedługo już jej ordynariuszem. Jaka jest więc to zmiana odpowiedzialności w porównaniu z bp. pomocniczym?

Bp Zbigniew Zieliński: Pierwsze wrażenia, które do mnie docierają, wiążą się z nowościami. Jest nowa diecezja, są inni ludzie, nowi księża, nowe świątynie. Jednak mimo odmiennej specyfiki dla każdej diecezji uświadamiam sobie to, że zadanie zarówno w archidiecezji gdańskiej, jak i w Koszalinie jest takie samo. Dzięki tym nowościom odkrywam, że misja Kościoła, biskupa, osoby konsekrowanej czy księdza jest po prostu taka sama. Natomiast wszystkie okoliczności mają bardziej wymiar socjologiczny aniżeli pastoralny. To, co zauważam, to wymiar diecezji. Archidiecezja gdańska jest prawie w całości miejską, a parafie są wieloosobowe, tutaj natomiast są spore miasta, ale w większości jest to teren wiejski z parafiami jednoosobowymi i z tym, co jest heroizmem czyli np. obsługą kościołów filialnych, których nierzadko jest aż pięć! To wymaga ogromnego zaangażowania. W przypadku archidiecezji gdańskiej takim wysiłkiem jest to, że istnieje tam bardzo dużo duszpasterstw, które stanowią ogromne bogactwo tych parafii. Tutaj tym bogactwem jest fakt, że kościoły filialne wspierane są w dużej mierze przez osoby świeckie i ta pomoc okazywana kapłanom jest bezcenna. Wiąże się to z administracją, troską o wystrój o stan techniczny kościołów, a także przez zaangażowanie katechetów, animatorów, szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. Bardzo często obecnie sam pytam wiernych: jak wy odbieracie swoją diecezję? W sporej części odpowiedź dotyczy przeszłości tego, że diecezja składa się z ludzi przyjezdnych, a ja mówię przekornie, że w archidiecezji gdańskiej jest podobnie, gdyż do 1945 r. było tu ok. 9% Polaków. Po wyjeździe Niemców w większości przybyli tu ludzie ze Wschodu, ale tam nikt nie mówi, że jest przybyszem, tutaj natomiast bardzo chętnie na to się powołują. Dlaczego tak jest? Niemały wpływ na kształt społeczeństwa, charaktery ludzkie miał ogromny proces ateizacji, który miał ułatwione zadanie, gdyż ogromny teren objęty był PGR-mi, gdzie pracowała większość ludności. Na dodatek funkcjonowało tutaj także dużo jednostek wojskowych, co sprawiło, że tych pracowników mnożąc przez ich środowiska rodzinne sprawiło, że oddziaływanie państwa komunistycznego było ogromne. W wielu przypadkach ludzie wyszli z tego obronną ręką i to odwołanie do korzeni wschodnich, gdy pytali, czy tu jest kościół, ksiądz i wówczas zostawali, sprawiło, że ten proces komunizacji nie był aż tak skuteczny.

CZYTAJ DALEJ

„Czas na miłość” - dziś początek Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa

2023-02-07 10:41

[ TEMATY ]

małżeństwo

Adobe Stock

Jak co roku, od 7 do 14 lutego potrwa Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa pod hasłem „Czas na miłość”. W ramach obchodów odbędą się liczne konferencje, warsztaty oraz różnego rodzaju randki, przygotowane przez organizatorów inicjatywy – Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Poprzez stronę internetową wciąż można zapisać się na wydarzenia zorganizowane w wielu polskich miastach, a także online.

- Jestem terapeutą rodzinnym i na co dzień pracując z rodzinami, w swojej pracy widzę jak ważna jest relacja małżeńska dla całej rodziny, nie tylko dla dorosłych, ale także dzieci. Tydzień Małżeństwa ma za zadanie uświadamiać społeczeństwo, jak ważna jest troska o małżeństwo, a co za tym idzie – rodzinę – powiedziała w rozmowie z KAI Lena Kozakowska, członkini Fundacji Tydzień Małżeństwa i Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, współorganizatorka Tygodnia Małżeństwa.

CZYTAJ DALEJ

Te książki sprawią, że Walentyki nabiorą nowego znaczenia!

2023-02-07 12:01

[ TEMATY ]

miłość

Angela_Yuriko_Smith/pixabay.com

Masz dość słabych patentów na walentynkowe randkowanie? Podaruj swojej Miłości słowa o …Miłości. To idealny czas, aby jeszcze mocniej uzmysłowić sobie jak potężna jest MIŁOŚĆ.

Ks. Piotr Pawlukiewicz - O miłości

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję