Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Szczecińskie echa Fatimy

Matka Boża mówi wam dzisiaj: Dzieci! Kochajcie Boga, żyjcie jak chrześcijanie! – zwrócił się do dzieci podczas Mszy św. szczególny gość z Coimbry w Portugalii.

Niedziela szczecińsko-kamieńska 39/2022, str. VI

[ TEMATY ]

Sanktuarium Dzieci Fatimskich

Adam Szewczyk

Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył bp Virgílio do Nascimento Antunes

Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył bp Virgílio do Nascimento Antunes

Dziecięcy gwar ponownie wypełnił mury sanktuarium Dzieci Fatimskich na os. Kasztanowym w Szczecinie. To za sprawą Archidiecezjalnej Pielgrzymki Dzieci, które już po raz czwarty przybyły do tego miejsca, by wzorem pastuszków z Fatimy, wsłuchać się w apel Matki Bożej wzywający do modlitwy o nawrócenie grzeszników.

Krótko o objawieniach

Patronami powstałego przy parafii św. Tomasza Apostoła w Szczecinie pierwszego na świecie sanktuarium Dzieci Fatimskich, są Hiacynta i Franciszek Marto – dzieci, które w 1917 r. wraz z nieco starszą od nich kuzynką Łucją dos Santos były świadkami objawień Matki Bożej w Fatimie. W setną rocznicę tych wydarzeń papież Franciszek ogłosił Hiacyntę i Franciszka świętymi. Proces beatyfikacyjny Łucji, która została zakonnicą, w trzecią rocznicę jej śmierci, tj. 13 maja 2008 r., zapoczątkował papież Benedykt XVI.

Maryja objawiała się trojgu pastuszkom w każdy 13. dzień miesiąca od maja do października 1917 r. Za ich pośrednictwem wzywała do codziennej modlitwy różańcowej oraz do nawrócenia i pokuty. W objawieniach Matka Boża przekazała dzieciom trzy tajemnice, skrywające m.in. zapowiedź II wojny światowej jeśli ludzie nie zaprzestaną obrażać Boga, czy zamach na papieża. Ta ostatnia, odnosząca się do tragicznych wydarzeń z 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra w Rzymie.

Dzieci i gość z Portugalii

Po raz kolejny do sanktuarium poświęconego pastuszkom z Fatimy pielgrzymowały dzieci. Odbyło się to w ramach IV Archidiecezjalnej Pielgrzymki Dzieci, której mottem były słowa dzieci fatimskich: „Miłujcie Boga i żyjcie po chrześcijańsku”. Dzieci, które przybyły wraz z rodzicami i opiekunami wzięły udział w uroczystej Mszy św. sprawowanej przez szczególnego gościa – bp. Virgílio do Nascimento Antunes z Coimbry w Portugalii, który z Fatimą związany jest od dzieciństwa. Jako kapłan posługiwał w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej od 2005 r., a w 2008 r. objął funkcję jego rektora.

Reklama

Hierarcha z Portugalii opowiedział młodym pielgrzymom o swojej trwającej od wczesnego dzieciństwa fascynacji Fatimą i wrażeniami, jakie wywarły na nim reakcje pastuszków na słowa kierowane do nich przez Maryję.

– Przyjechałem z Fatimy, aby w sposób szczególny zwrócić się do dzieci – mówił do pielgrzymów bp Virgílio Antunes. – Całe życie spędziłem w kontakcie z tym błogosławionym przez Boga miejscem, oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, która objawiła się tam trojgu pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. Jestem osobą, która poznała Boga i Matkę Bożą dzięki znajomości objawień fatimskich.

Biskup z Portugalii opowiadał o doznaniach, jakie w dzieciństwie towarzyszyły mu i jego rówieśnikom podczas pieszych pielgrzymek do Fatimy i miejsca objawień. – Nie wiedzieliśmy czym jest wojna, ale wyobrażaliśmy sobie, że to straszna rzecz. Myśleliśmy, że trzeba dużo się modlić i umartwiać aby grzesznicy nawrócili się do Boga i zostali zbawieni. Ogromną pociechą i radością było dla nas powtarzanie cichym głosem słów Matki Bożej: „Nie lękajcie się! Nie zniechęcajcie się! Łaska Boża będzie waszym pocieszeniem. Nigdy was nie zostawię. Moje niepokalane serce będzie waszą ucieczką”.

Biskup Antunes skierował do dzieci apel, by z ufnością równą tej noszonej w sercach przez pastuszków, kierowali swe spojrzenia i modlitwy ku Maryi: – Bądźcie jak święci Franciszek i Hiacynta! Jak dwie lampy, które Bóg zapalił pośród ciemności. Matka Boża mówi wam dzisiaj: Dzieci! Kochajcie Boga, żyjcie jak chrześcijanie!

Intencje pielgrzymów

Do sanktuarium na os. Kasztanowym dzieci przybyły ze swymi rodzicami lub opiekunami. Regularnie odwiedzają to miejsce Skauci Europy. Dziewczęca gr. Wilczków z 2. Gromady Szczecińskiej, przyjęła za swą patronkę św. Hiacyntę Marto. Po raz pierwszy do sanktuarium Dzieci Fatimskich przybyła Jola, mama trojga dzieci. – Przyjechałam tu niosąc w sercu gorące pragnienie, by Matka Boża wspierała mnie w wychowaniu moich dzieci. Zdarza się, że odczuwam bezradność mierząc się z codziennością życia. Prosiłam dziś Maryję o błogosławieństwo dla mnie i moich dzieci oraz o to, by wzorowały się na pastuszkach z Fatimy, które wlewają w moje serce dużo nadziei i wiary. To mnie wzmacnia i ułatwia, mimo tylu mych słabości, kierować się ku Bogu.

Reklama

Paweł i Justyna w sanktuarium na os. Kasztanowym czują się jak w domu. Stąd pochodzą, choć ze swymi dziećmi już tu nie mieszkają. Odwiedzając rodziców często goszczą w tutejszym kościele. Jak mówią, nie mogło ich zabraknąć i tym razem. – Jesteśmy związani z tym miejscem uczuciowo i duchowo. Tu się urodziliśmy i mieszkaliśmy ponad 20 lat. W większe uroczystości, czy w niektóre niedziele razem tu jesteśmy. Potrzebujemy tego miejsca jak domu. Odwiedzamy je, prosząc za wstawiennictwem Matki Bożej i świętych pastuszków o Bożą opiekę nad naszą rodziną, o siłę na wszystkie dni przed nami.

Jubileuszowe akcenty

Sanktuarium na os. Kasztanowym obchodzi w tym roku skromny jubileusz 5-lecia konsekracji. Dokonał jej abp Andrzej Dzięga, który podobnie jak we wrześniu 2017 r. przybył w to miejsce, by świętować owo wydarzenie. Biskup Virgílio Antunes w homilii podkreślił znaczenie powstałego w Szczecinie sanktuarium i szerzącego się kultu dzieci fatimskich. – Wasze sanktuarium zbudowane na cześć pastuszków fatimskich jest powołane do bycia wysoką wieżą światła pośród wielkiego katolickiego narodu, którym jest Polska. Dziękuję za wasze oddawanie czci Matce Bożej Fatimskiej i jej ukochanym dzieciom – świętym Franciszkowi i Hiacyncie Marto.

Przywołując słowa papieża Benedykta XVI z 13 maja 2010 r. wskazał na zagrożenie płynące z przekonania, że echa wezwań z Fatimy już przebrzmiały. – Można byłoby się łudzić, że prorocza misja Fatimy została zakończona. Jednakże po jednej wojnie przyszły kolejne. Po fali ateizmu wybuchły nowe fale zaprzeczania Boga. Po grzechu jasno określonym, nadeszła era grzechu tolerowanego i akceptowanego jako czegoś normalnego lub obojętnego wobec codziennego życia. Dlatego też prorocze orędzie Ewangelii pozostaje aktualne, a proroczy wymiar orędzia fatimskiego, które jest nam pomocą w rzeczywistości, nie jest zakończone, ponieważ jest jeszcze wiele ciemności które potrzebują jasności Bożego światła.

Biskup Antunes zachęcał, by na nowo z wiarą i miłością przyjąć apel Matki Bożej w objawieniach fatimskich. – Ona chce nas doprowadzić do nawrócenia, do Chrystusa. Poprzez umartwienia składane w akcie zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi, przez rozważaną modlitwę różańcową i miłosierdzie wobec biednych grzeszników, odnajdziemy drogi pokoju w naszych sercach, pokoju w rodzinach i pokoju między ludźmi. Idąc za przykładem pastuszków z Fatimy, którzy zanurzyli się w intensywnym świetle Boga, pragniemy objąć krzyż Chrystusa, który oświetla wszystkie cienie i troski Kościoła i świata, krzyż będący znakiem zmartwychwstania do życia wiecznego.

2022-09-21 08:04

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wyjątkowy rok

Niedziela szczecińsko-kamieńska 24/2022, str. I

[ TEMATY ]

Sanktuarium Dzieci Fatimskich

Adam Szewczyk

Maryja ukochała to miejsce

Maryja ukochała to miejsce

Sanktuarium Dzieci Fatimskich zadziwia cały świat swym duchowym przekazem i inicjatywami. – Pan Bóg sam wybiera miejsca, w których chce działać – mówi jego kustosz ks. kan. Marek Maciążek.

Objawienia w Fatimie są orędziem, które przekazała światu Matka Najświętsza, aby błagać o nawrócenie ludzkiego serca, o pokutę, wynagrodzenie za grzechy popełniane przez ludzkość. Wybrała trójkę portugalskich pastuszków, aby oni stali się przekazicielami fundamentalnych treści mających doprowadzić do nastania pokoju na całym świecie. Orędzie to w błogosławiony sposób głoszone jest w pierwszym sanktuarium Dzieci Fatimskich, funkcjonującym na os. Kasztanowym w Szczecinie. Wielokrotnie opisywaliśmy dzieło, które powstało dzięki wielkiemu heroizmowi i hartowi ducha ks. kan. Marka Maciążka, kustosza sanktuarium. Jest ono nieustannie doposażane i przez cały niemal rok tchnie duchem modlitwy.

CZYTAJ DALEJ

Msza św. krok po kroku

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, wie, że we Mszy św. należy uczestniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, czym owo uczestnictwo jest i co należy zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i owocne, czyli właśnie takie, jakie powinno być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie ogranicza się jedynie do wypełnienia pierwszego przykazania kościelnego, czyli do fizycznej obecności w kościele w każde niedzielę i święto nakazane. Aby prawdziwie uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy także być tylko skupionym i pobożnym oraz gorliwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można powiedzieć, że nie do końca o to by chodziło. Warto więc przyglądnąć się naszemu uczestnictwu we Mszy św. i spróbować odnaleźć, co w niej jest naprawdę ważne.

CZYTAJ DALEJ

Premier: zerowy VAT na żywność przynajmniej przez pierwsze półrocze przyszłego roku

2022-11-29 14:26

[ TEMATY ]

gospodarka

Monika Jaworska

Potrzebne są między innymi artykuły żywnościowe z długim terminem ważności.

Potrzebne są  między innymi artykuły żywnościowe z długim terminem ważności.

Zerowy VAT na żywność - kontynuujemy tę tarczę w takim kształcie, w jakim była do tej pory, przynajmniej przez pierwsze półrocze przyszłego roku - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zwrócił uwagę podczas konferencji prasowej, że cały świat zmaga się z "konsekwencjami dwóch wirusów" - jeden to koronawirus, a drugi to wirus rosyjskiego imperializmu. "Mamy do czynienia z energetycznym szantażem, który został zastosowany nie tylko wobec Ukrainy, Polski, ale wobec całej Europy" - mówił Morawiecki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję