Reklama

Polska

Post od hejtu, modlitwa za młodych, jałmużna dla uchodźców – kard. Nycz na Wielki Post

Wszyscy jesteśmy kuszeni, by zająć miejsce Boga – przypomina w Liście na Wielki Post kard. Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski proponuje post od hejtu i uspokojenie debaty publicznej, modlitwę za młode pokolenie i jałmużnę dla uchodźców.

[ TEMATY ]

post

kard. Kazimierz Nycz

Episkopat.pl

Kard. Kazimierz Nycz

Kard. Kazimierz Nycz

W liście na Wielki Post który zostanie odczytany w warszawskich kościołach w najbliższą niedzielę, 5 marca, kard. Nycz przestrzega przed pokusą zastąpienia przykazań Bożych ich nową wersją „poprawioną, lepszą i dostosowaną do nowych czasów”. „Wszyscy jesteśmy kuszeni, by zająć miejsce Boga – zauważa metropolita warszawski dodając, że „Wielki Post jest po to, byśmy uczciwie nazwali dobro dobrem, a zło złem”.

Wskazując trzy tradycyjne drogi przeżycia Wielkiego Postu, jakimi są post, modlitwa i jałmużna kard. Nycz proponuje, by przyjęły one w tym roku postać konkretnej odpowiedzi na wyzwania społeczne. Nawiązując do postu, metropolita warszawski pisze: „Może święty czas Wielkiego Postu jest wart tego, by uspokoić debatę publiczną, także spory na poziomie rodzin, przyjaciół, bliskich. Może stać nas na to, by od czasu do czasu powiedzieć coś dobrego o przeciwnikach politycznych? – pyta kard. Nycz zachęcając do powstrzymania się od tzw. hejtu i mowy nienawiści. „Wiele jest w naszym życiu publicznym słów, które niebezpiecznie ocierają się o nienawiść, jak wiele pogardy dla drugiego człowieka. Ileż jadu sączy się na internetowych forach”.

Modlitwą, która jest drugim środkiem wielkopostnej praktyki, kard. Nycz poleca otoczyć ludzi młodych. „Światowe Dni Młodzieży pokazały, jak wielki potencjał dobra ma nasza młodzież. Spróbujmy razem z młodzieżą zastanowić się nad tym, jak lepiej wykorzystać dynamizm młodego pokolenia polskich katolików? Jak w nowy sposób głosić stare ideały: wierności, uczciwości, życzliwości, czystości – bez których marny będzie człowiek, coraz bardziej poranione będą nasze rodziny, biedne i kruche będzie to dobro, któremu na imię Polska?”

W ramach wielkopostnej jałmużny, kard. Nycz zachęca do włączenia się w program pomocowy „Rodzina Rodzinie” „To jest pierwszy ważny krok pomocy uchodźcom. Mamy nadzieję, że następnym krokiem będzie program pomocy przez korytarze humanitarne” – podkreśla metropolita warszawski. Nie zamykajmy też oczu na wiele tysięcy Ukraińców, którzy wśród nas żyją i pracują – apeluje.

Reklama

Tradycyjne wielkopostne „lekarstwa”, które dla wielu osób wydają się wręcz archaiczne, to znaczy post, modlitwa i jałmużna otrzymują tu nowoczesny wymiar, współczesną formę ukierunkowaną na aktualne sprawy, którymi żyjemy – komentuje ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik metropolity warszawskiego.

Publikujemy treść listu:

Drodzy Bracia i Siostry!

Usłyszeliśmy przed chwilą słowa: „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód”. Wtedy przystąpił kusiciel… Słowa te stawiają przed naszymi oczami dramatyczną prawdę o sile pokusy. Kuszeni byli nasi prarodzice, kuszony był Jezus, kuszeni byli święci, kuszeni jesteśmy także my.

Gdybyśmy nie byli kuszeni – nie poznalibyśmy swej siły ani swej słabości. Gdybyśmy nie byli kuszeni – nie wzrastalibyśmy w wolności. Gdybyśmy tak jak Jezus nie poddawali się pokusom – oszczędzilibyśmy sobie i innym wielu cierpień.

Wnikliwy opis mechanizmów kuszenia zostawił nam genialny pisarz Fiodor Dostojewski w powieści „Zbrodnia i kara”. Główny bohater długi czas przeżywa pokusę zastąpienia przykazania Bożego – „Nie zabijaj!” nową jego wersją, jak mu się wydawało – poprawioną, lepszą i dostosowaną do nowych czasów. To nowe sformułowanie piątego przykazania Dekalogu brzmiało: „Nie zabijaj, chyba że chodzi o kogoś bezwartościowego, kogo śmierć będzie społecznie użyteczna”. Młody, ubogi student, który nie ma środków na utrzymanie i dokończenie studiów, ulega pokusie. W imię szlachetnej w jego przekonaniu, idei dopuszcza się morderstwa. Zamiast satysfakcji przeżywa jednak koszmar: jego duszę trawi nieznośna gorączka wyrzutów sumienia. Ugasi ją dopiero przyznanie się do winy i podjęcie pokuty.

Reklama

Wszyscy jesteśmy kuszeni. Są tacy, którzy głoszą ewangelię inną niż ta, którą głosili apostołowie. Proponowane są nam wciąż nowe wersje przestarzałego ponoć Dekalogu, nowe wersje naszego życia: stwórz się na nowo, zresetuj swoje życie, wyzeruj swoje zobowiązania… Wszyscy jesteśmy kuszeni, by zająć miejsce Boga, by poprawiać Jego plany wobec nas, by nawrócenie odłożyć do jutra, by cichy głos sumienia zagłuszać hałasem namiętności.

Wszyscy jesteśmy kuszeni i niekiedy, może dość często, upadamy. Wielki Post jest po to, byśmy uczciwie nazwali dobro dobrem, a zło złem. Byśmy podjęli pokutę za grzechy nasze i całego świata. Liturgia Wielkiego Postu wkłada w nasze usta taką modlitwę:

„Boże, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia, i podźwignij nas w swoim miłosierdziu”. Podejmijmy tę intuicję Kościoła. Rozważmy trzy drogi przeżycia Wielkiego Postu.

Najpierw POST. Kościół wypracował przez wieki mądre i skuteczne sposoby praktykowania postu. Pomogą one w przywracaniu zdrowia duszy i ciała, a zaoszczędzone w ten sposób fundusze wspomogą najuboższych.

Pozwólcie, że zaproponuję także inny, oprócz powstrzymania się od pokarmów mięsnych, rodzaj postu. Obserwujemy wszyscy, jak wiele jest w naszym życiu publicznym słów, które niebezpiecznie ocierają się o nienawiść, jak wiele pogardy dla drugiego człowieka. Ileż jadu sączy się na internetowych forach, które dają złudne poczucie anonimowości. Św. Paweł prosił kiedyś Efezjan: „Niech z waszych ust nie wychodzi żadna mowa szkodliwa…”. Może święty czas Wielkiego Postu jest wart tego, by uspokoić debatę publiczną, także spory na poziomie rodzin, przyjaciół, bliskich. Może stać nas na to, by od czasu do czasu powiedzieć coś dobrego o przeciwnikach politycznych? To będzie prawdziwy owoc kolejnego Wielkiego Postu w naszym życiu.

Reklama

MODLITWA. Światowe Dni Młodzieży pokazały, jak wielki potencjał dobra ma nasza młodzież. Półtora roku przed synodem biskupów na temat młodzieży spróbujmy razem z młodzieżą zastanowić się nad tym, jak lepiej wykorzystać dynamizm młodego pokolenia polskich katolików? Jak towarzyszyć tym, którzy dopiero szukają kontaktu z Bogiem albo leczą rany zadane im przez świat dorosłych? Jak w nowy sposób głosić stare ideały: wierności, uczciwości, życzliwości, czystości – bez których marny będzie człowiek, coraz bardziej poranione będą nasze rodziny, biedne i kruche będzie to dobro, któremu na imię Polska?

Módlmy się o to, byśmy temu zadaniu sprostali. Módlmy się za młodych, by dobrze rozpoznali swoje powołanie, szczególnie do życia w rodzinie, i dobrze się do tego przygotowali. Módlmy się zwłaszcza za tych, których Pan powołuje na swoje wyłączne narzędzia w życiu kapłańskim i zakonnym – aby Bogu nigdy nie odmawiali. Modlitwa w intencji powołań to również modlitwa za kapłanów, modlitwa o to, by byli wierni. Módlcie się za swoich kapłanów, walczcie o nich, bo niestety walczy o nich także szatan, który pierwszy powiedział Bogu: „Nie będę służył!”. Każdy przypadek porzucenia kapłańskiej posługi, porzucenia braci i sióstr to wielka tragedia Kościoła i rana na Ciele Jezusa.

JAŁMUŻNA. Od kilku miesięcy działa program pomocowy Rodzina rodzinie. Polega on na wsparciu rodzin poszkodowanych w wyniku wojny w Syrii – wsparciu przez inne rodziny, także polskie, przez wspólnoty bądź pojedyncze osoby. Chcemy w naszej Archidiecezji rozpocząć ten program. Znajdziecie o nim informacje w swoich parafiach, a w internecie – krótkie opisy syryjskich rodzin. W zależności od możliwości finansowych darczyńca może objąć rodzinę wsparciem całościowym lub częściowym. Pomoc trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Pozwala rozpocząć nowe życie w kraju zniszczonym wojną domową. Dzięki niej pomagamy utrzymać przy życiu także chrześcijańską mniejszość, szczególnie poszkodowaną w trakcie wojny. Zachęcam gorąco wszystkich – kapłanów, parafie, rodziny katolickie i wszystkich ludzi dobrej woli – do włączenia się w to dzieło: konkretne, dyskretne i skuteczne. To jest pierwszy ważny krok pomocy uchodźcom. Mamy nadzieję, że następnym krokiem będzie program pomocy przez korytarze humanitarne. Polega on na przyjęciu w Polsce kilkuset uchodźców potrzebujących pilnie leczenia, pomocy nadzwyczajnej, koniecznej do ich przeżycia. Program jest więc bezpieczny. Są do niego przygotowane: Caritas Polska, oddziały diecezjalne Caritas, diecezje. Najważniejsze że jest także gotowość podjęcia tematu korytarzy humanitarnych przez samorządy. Oczywiście, potrzebna jest otwartość władz państwowych i na nią czekamy. Chodzi tu o wrażliwość miłosierdzia, o której mówi Jezus w Błogosławieństwach, a o której przypominał święty Jan Paweł II. Chodzi o znaczący symbol tej naszej wrażliwości na ludzi potrzebujących radykalnej pomocy. Chodzi też o wizerunek Polski i Kościoła w Polsce.

Reklama

Nie zamykajmy też oczu na wiele tysięcy Ukraińców, którzy wśród nas żyją i pracują, uzupełniając sezonowe braki rąk do pracy i przyczyniając się do rozwoju polskiej gospodarki. Oni również mają swoje rodziny. Często to ze względu na swoich najbliższych podejmują trud życia na obczyźnie. Przez wiele dziesiątków lat Polacy znajdowali się w podobnej sytuacji, w Europie i nie tylko. Wtedy pomagano nam skutecznie. Naszym braciom potrzeba nie tyle jałmużny, co zwykłego szacunku i uczciwego wynagrodzenia. Wrażliwość i sprawiedliwość wobec przybyszów do naszej Ojczyzny jest także miarą naszego człowieczeństwa i chrześcijaństwa. „Jeśli w waszym kraju – mówi Księga Kapłańska – osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej”. Dziękuję wszystkim, którzy przyjmują Ukraińców i dają im pracę. Dziękuję parafiom naszej Archidiecezji, w których odprawiają się dla nich nabożeństwa.

Reklama

Siostry i Bracia!

Na zakończenie powtarzam wraz z Wami dzisiejszą kolektę mszalną:

„Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie”.

Na wielkopostne ćwiczenia: post, modlitwę i jałmużnę oraz na święte życie – z serca Was błogosławię.

Kazimierz Kardynał Nycz, arcybiskup metropolita warszawski

2017-02-27 11:35

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kard. Nycz: Konstytucja 3 Maja - podstawowym punktem odniesienia w staraniach o wolną Polskę

[ TEMATY ]

kard. Kazimierz Nycz

http://archidiecezja.warszawa.pl

Konstytucja 3 Maja była "testamentem konającej I Rzeczypospolitej", wielkim, ważnym testamentem. Mimo upadku Polski, pomagała aktywnie przetrwać przez 123 lata rozbiorów. Była dla potomnych podstawowym punktem odniesienia w staraniach o wolną Polskę – powiedział kard. Kazimierz Nycz, przewodnicząc dziś Mszy św. w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w Święto Narodowe 3 Maja i uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w archikatedrze warszawskiej.

We wstępie do Mszy kard. Nycz przypomniał, że to właśnie do archikatedry warszawskiej 225 lat temu przyszli twórcy Konstytucji 3 Maja, by dziękować Bogu za uchwaloną ustawę zasadniczą - "uchwaloną w wielkich trudach i przeciwnościach". - Mieli więc Panu Bogu za co dziękować. Dziś, w podwójne święto Matki Bożej Królowej Polski oraz Święto Konstytucji 3 Maja także chcemy Bogu dziękować za wszystko, co dzięki Jego łasce i naszej pracy jest dobrem naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce - powiedział kard. Nycz.

CZYTAJ DALEJ

Archidiecezja warszawska żegna ks. Grzegorza Radziszewskiego, który zginął w wypadku w Chorwacji

2022-08-11 10:59

[ TEMATY ]

wypadek

archwwa.pl

Salezjanin, ks. Grzegorz Radziszewski jest jedną z dwunastu ofiar wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. "Dziękując za wszelkie dobro, które śp. ks. Grzegorz spełnił na ziemi, prośmy Boga, aby przyjął Go do radości nieba" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej archidiecezji warszawskiej.

"Drodzy Współbracia, otrzymaliśmy z Konsulatu RP w Zagrzebiu oficjalne potwierdzenie o tragicznej śmierci naszego Współbrata – ks. Grzegorza Radziszewskiego. Niech Bóg okaże Jemu swoje Miłosierdzie i przyjmie do radości nieba, a najbliższą Rodzinę niech ukoi w bólu i umocni w nadziei, że rozłąka przemieni się w ponowne spotkanie, które już się nie skończy" – przekazał cytowany w komunikacie sekretarz Inspektorii Warszawskiej Księży Salezjanów ks. Artur Sulik.

CZYTAJ DALEJ

Kielce: młodzi diecezji kieleckiej pielgrzymują do Karoliny Kózkówny

2022-08-11 20:16

[ TEMATY ]

młodzi

diecezja kielecka

bł. Karolina Kózkówna

Karol Porwich/Niedziela

„Na drogach wiary” to hasło Pielgrzymki Młodych Diecezji Kieleckiej do sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny, która odbędzie się 27 czerwca, z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Ruchu Czystych Serc. Karolina Kózkówna jest patronką obu organizacji i pierwszą męczennicą rodem z polskiej wsi.

Pielgrzymka młodzieży do Zabawy – w tym roku dziewiąta - jest praktykowana od kilkunastu lat w ostatnią sobotę sierpnia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję