Reklama

Świat

Abp Wacław Depo do Pielgrzymów Rodziny Radia Maryja w Bazylice św. Piotra w Rzymie

[ TEMATY ]

kazanie

TV Trwam

abp Wacław Depo

Radio Maryja

Rzym

WŁODZIMIERZ RĘDZIOCH

Homilia wygłoszona do Pielgrzymów Rodziny Radia Maryja w Bazylice św. Piotra w Rzymie, 7 listopada 2012 r.

Eminencjo, Księże Kardynale; Bracia w posłudze biskupiej i kapłańskiej; Osoby życia konsekrowanego, na czele z Ojcem Prowincjałem Zgromadzenia Redemptorystów, oraz Ojcem Tadeuszem Dyrektorem dzieł ewangelizacyjnych;

Drodzy Pielgrzymi, Rodziny Radia Maryja, Rodacy z Polski i spoza granic Ojczyzny.

Przeżywamy jeszcze w całym Kościele oktawę modlitwy poświęconej tym, którzy uprzedzili nas w pielgrzymce wiary do Domu Ojca. A jednocześnie – dzisiaj gromadząc się na sprawowanie Eucharystycznej Ofiary, wieńczącej Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do Grobów Apostolskich i na spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI – potwierdzamy prawdę o nas samych, że od naszego chrztu sami staliśmy się ludźmi Chrystusowej drogi. To On jest naszą Drogą do życia wiecznego. Pielgrzymujemy drogą wiary przez życie doczesne nie tylko z Chrystusem, ale i przez Niego: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14,6). I w tym spotkaniu zaświadczamy, że mamy jeszcze jedną Drogę, a mianowicie „Drogę do Jezusa”, a jest nią Maryja, Matka Boża. Sobór Watykański II określił Maryję „Matką w porządku łaski”. Ona jest też „Łaską Drogi” dla Kościoła i świata, choć jest to droga macierzyńskiego orędownictwa. Bez daru łaski Chrystusa Odkupiciela i bez daru Bożego macierzyństwa Maryi, ludzkość do tej pory nie miałaby właściwej i prawdziwej historii, nie miałaby „motywów życia i nadziei”…

Odczytywane dzisiaj modlitwy liturgii eucharystycznej pouczają nas o tym, że za macierzyńskim wstawiennictwem Maryi wzrastamy w łasce i zostajemy uwolnieni od wszelkiego zła na ziemi. Jednocześnie przypominają nam, że każda życiowa ciemność może być rozświetlona słowem Bożym i jego mocą. We fragmencie Listu do Rzymian św. Paweł Apostoł wyraża swoją wiarę i nadzieję, że Bóg w Jezusie Chrystusie dał nam „łaskę nowego stworzenia”. I dlatego już nic nie będzie mogło nas od Niego oddzielić: „ani utrapienie, ani ucisk, prześladowania czy miecz; ani śmierć, ani życie, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe… Bo we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Chrystusowi, który nas umiłował”… (8,35.38.37). I tak misterium Chrystusa zostało ujęte w sposób syntetyczny i kompletny. A sam św. Paweł pozostał dla wszystkich pokoleń chrześcijan nie tylko ewangelizatorem prawdy o Jezusie-Odkupicielu, ale Jego świadkiem.

Reklama

W Ewangelii św. Jana, który przekazał nam – jako jedyny z Ewangelistów – opis pierwszego cudu JEZUSA w Kanie Galilejskiej, znajdujemy bardzo ważne zdanie: „Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (2,11). A więc nie przemiana wody w wino jest najważniejsza, o wiele głębszym cudem Kany jest wiara uczniów, którzy ponad tym znakiem, zaczynają rozpoznawać świętą obecność Boga pośród nas. Również w tym samym duchu wiary trzeba nam zrozumieć misję Maryi. Jak zaznaczył w swojej homilii w Fatimie, w dniu 13 października 1996 roku, kardynał Józef Ratzinger: „Maryja nie domaga się cudu od Syna… Przedkłada tak po prostu Panu trudność, w jakiej znaleźli się Jej przyjaciele. Maryja oddaje wszystko w ręce Jezusa, zdaje się na Niego i na Jego działanie. Nawet Jego pozorna odmowa, Jej nie zniechęca. Zaufanie Maryi do Jezusa i Jej zjednoczenie z wolą Syna pozostają nienaruszone. W ten oto sposób poucza także nas, że powinniśmy w naszym odniesieniu do Boga, zdawać się wciąż na próbę i iść naprzód, pomimo odmowy. „Myśli moje nie są waszymi myślami”…

Drodzy Bracia i Siostry!

Jak bardzo te słowa obecnego Papieża Benedykta XVI i Maryjne przesłanie jest dzisiaj aktualne na polskiej ziemi i w naszym pielgrzymim trudzie Rodziny Radia Maryja. Niezmiernie ważne jest więc to, abyśmy nie ulegali zwątpieniu, które podpowiada, że nie jesteśmy wysłuchani przez Jezusa w realizacji naszych dzieł ewangelizacyjnych. Albowiem, jak zaznaczy Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium: „Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie – poczynając od zgody w Zwiastowaniu, z wiarą heroiczną pod Krzyżem – aż do wiekuistego wypełnienia się zbawienia wszystkich wybranych” (nr 62).

Reklama

Jako wspólnota wiary w Chrystusa Odkupiciela i prowadzeni przez Maryję, wierzymy, że w samym centrum zmagań o prawdę i wolność znajduje się ludzkie sumienie i jego wrażliwość na dobro i zło. Również jako Polacy, mamy na to dowód w dziejach naszej własnej Ojczyzny. Drogi, którymi przedziera się prawda są różne… I nieraz tam, gdzie zamykano jej – po ludzku sądząc – wszelkie wejścia, ona właśnie toruje sobie drogę, nazywając kłamstwo i zło po imieniu.

Jest więc rzeczą naturalną i zrozumiałą, że jako chrześcijanie i jako Polacy, obywatele ziemskiej ojczyzny, powinniśmy mieć prawo do kształtowania życia społecznego i politycznego w świetle swojej wiary i przekonań. Winniśmy mieć prawo do głoszenia prawdy Ewangelii i przekazywanego w mediach obrazu. W imię czego uchwala się restrykcyjne przepisy telekomunikacyjne, które utrudnią Radiu Maryja i Telewizji Trwam obecność w przestrzeni publicznej. Tendencja, aby wiarę zepchnąć do sfery prywatności, sprzeciwia się samej naturze wiary i jest dyskryminująca. Chrystus i Jego Ewangelia głoszona w Kościele i przez Kościół nie przestanie być znakiem budowania przyszłości dla ludzi, albo „znakiem, któremu sprzeciwiać się będą”…

Eminencjo, Księże Kardynale!

W zakończeniu naszego zamyślenia pragnę w duchu wdzięczności, przywołać słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, które skierował w języku polskim do pielgrzymów Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze, w lipcu tego roku: „Włączam się duchowo w modlitwę za Ojczyznę, za rodziny i o wolność słowa”. Pragnę przypomnieć, że również za Twoim pośrednictwem, Eminencjo, na Jubileusz 20-lecia Radia Maryja, w dniu 1 grudnia 2011 roku odczytane zostały słowa: „Wyrażam radość z faktu, że Radio Maryja i związana z nim Telewizja TRWAM przekazują apostolskie posługiwanie zawarte w pielgrzymkach i audiencjach w języku polskim. Jest to wyraźny wkład w przybliżanie Misji Piotrowej w Polsce i wśród Polaków na obczyźnie”.

Niech Rok Wiary, który przeżywamy wraz z całym Kościołem, odnowi naszą więź z Chrystusem za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła. Dlatego w duchu modlitwy św. Klemensa Aleksandryjskiego wołajmy: „O kontemplację prawdziwego Boga objawionego w Chrystusie, abyśmy usunęli niepamięć o prawdzie i usunęli wszelkie ciemności, które nam przeszkadzają widzieć, jak mgła dla oczu… I niech zajaśnieje Chrystus-Światło z nieba dla wszystkich pogrążonych w mroku”(por. Protreptyk 113, z – 114,1). Maryjo! Gwiazdo „nowej ewangelizacji” – prowadź! Amen.

2012-11-07 13:07

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Skolonizować wyobraźnię

Wpływ mediów na człowieka przybiera różnorakie formy. Niektóre z nich są wręcz wyrafinowane, np. oddziaływanie bodźców podprogowych na podświadomość odbiorcy radia, filmu czy telewizji, o czym napisano już wiele książek i artykułów. Natomiast nadal zastanawia niedostatek publikacji na temat wpływu mediów na wyobraźnię człowieka. W krajach zachodnich problematyka ta od dawna jest przedmiotem badań i wydawane są interesujące opracowania. Wpływ mediów na wyobraźnię człowieka jest tak groźny w skutkach, że porównywany jest z procesem kolonizacji, a więc radykalnego ograniczenia wolności czy nawet zniewolenia jednostki i narodu.

CZYTAJ DALEJ

Afrykańskie orędzie Maryi. Objawienia w Kibeho

2023-01-30 19:58

[ TEMATY ]

Objawienia w Kibeho

Karol Porwich/Niedziela

Objawienia w Kibeho to pierwsze oficjalnie uznane przez Kościół afrykańskie spotkania z Maryją. Orędzie nie ma jednak charakteru lokalnego, nie dotyczy wyłącznie Rwandy, jego treść ma walor uniwersalny. To niezwykłe, że Matka Boża wybrała tak egzotyczne dla nas miejsce, by przypomnieć o swej matczynej miłości.

Alphonsine, Anathalie, Marie-Claire. A także Stephanie, Agnes, Emmanuel oraz Vestine. To imiona siedmiorga młodych ludzi, świadków objawień Matki Najświętszej w Afryce. Maryja posłużyła się wobec nich tymi samymi środkami wyrazu, co w innych objawieniach. Ukazała im swą niebiańską postać i skierowała do nich swoje słowo. Tym samym nadała objawieniom w Kibeho wymiar uniwersalny. Ale Jej orędzie zostało powtórzone przez wizjonerów w sposób niezwykły: za pomocą śpiewu, tańca, gestów, nawet postu. Taki jest „język” mieszkańców Rwandy. Dla nas jednak ich kolorowe media są mało zrozumiałe. Aby zgłębić treść objawień w Kibeho, musimy opowiedzieć je po swojemu. A mamy do tego prawo, nawet obowiązek.

CZYTAJ DALEJ

2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej, a także Dzień Życia Konsekrowanego

2023-02-01 15:53

[ TEMATY ]

Ofiarowanie Pańskie

Karol Porwich/Niedziela

2 lutego, Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu. W Polsce żyje ok. 30 tys. osób konsekrowanych.

Przed 1969 r. na Zachodzie święto Ofiarowania Pańskiego znane było jako Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Po soborze zmieniono nazwę, żeby ukazać chrystocentryczne znaczenie uroczystości. W Polsce od gromnic święconych tego dnia przyjęła się nazwa „Matki Boskiej Gromnicznej”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję