Reklama

Wiara

Dlaczego katolicy tak bardzo czczą Maryję?

O roli Matki Bożej, Maryi, dyskutuje wielu chrześcijan. Jedni darzą Ją wielką miłością, innym jest obojętna, są też tacy, którzy niemalże z nienawiścią Ją odrzucają. Jaka jest jej rola w naszym życiu? Skąd tak wielki kult Maryi w Kościele katolickim? Dlaczego jest naszą najlepszą orędowniczką? Wyjaśnia Alan Ames w swojej najnowszej książce „Co jest prawda?”

[ TEMATY ]

Matka Boża

Maryja

Karol Porwich/Niedziela

  • Maryja jest Matką Boga, Matką Jezusa, co potwierdza Pismo Święte
  • Duch Pański powiedział Maryi, że będzie Matką Boga
  • Bóg zesłał na ziemię swojego Syna przez kobietę pobłogosławioną w naprawdę wyjątkowy sposób
  • To musi także stanowić obrazę dla Jezusa, gdy ludzie odrzucają Jego Matkę, nie darzą Jej miłością i mówią o Niej niemiłe rzeczy

Matka Boga

Maryja jest Matką Boga, Matką Jezusa, co potwierdza Pismo Święte („[…] Matka mojego Pana […]” – Łk 1, 43; „[…] Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” – Łk 1, 35; „[…] któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami” – Mt 1, 23; „[…] zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty” – Ga 4, 4).

Sam ten fakt powinien sprawić, że wszyscy chrześcijanie, bracia i siostry w Chrystusie i Jego naśladowcy, nazwą Maryję Matką i będą Ją szanować. Jeśli Bóg ukochał Ją tak bardzo, że uczynił z Niej Matkę swojego Syna, to wszyscy, którzy kochają Boga, powinni również kochać Maryję. W przeciwnym razie odrzucają Bożą miłość wyrażoną w wyborze Maryi, udzielonej Jej łasce („[…] znalazłaś bowiem łaskę u Boga” – Łk 1, 30).

To musi także stanowić obrazę dla Jezusa, gdy ludzie odrzucają Jego Matkę, nie darzą Jej miłością i mówią o Niej niemiłe rzeczy; podobnie jak obrażałoby to większość ludzi, gdyby tak traktowano ich matki.

Podziel się cytatem

Reklama

To przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ludzie stali się dziećmi Boga, przez Niego Bóg nas przyjął. To także prawda, że przez Niego i w Nim ludzie stali się też przybranymi dziećmi Maryi („[…] zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” – Ga 4, 4).

Duch Pański powiedział Maryi, że będzie Matką Boga („Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego […]” – Łk 1, 31–32). Duch Boży przychodzi więc do ludzkich serc i głosi słowo Boże: Maryja jest Matką Boga, którą wszyscy powinni czcić i uznać za swoją Matkę („Oto Matka twoja” – J 19, 27) na drodze adopcji w Jezusie, Panu, Jej Synu.

Wolna od grzechu

Bóg zesłał na ziemię swojego Syna przez kobietę pobłogosławioną w naprawdę wyjątkowy sposób. Bóg, który jest czystą miłością całkowicie wolną od grzechu, musiał przyjść na świat w czystym naczyniu, inaczej również zostałby skażony grzechem pierworodnym, a to jest niemożliwe.

W swoim miłosierdziu stworzył więc Maryję czystą, błogosławioną i pełną łaski. W tym samym miejscu Pisma nie tylko Maryja jest nazwana błogosławioną, ale także owoc Jej łona („[…] i błogosławiony jest owoc Twojego łona” – Łk 1, 42). Czysty owoc z czystego naczynia, błogosławiony z błogosławionego.

Należy też zauważyć, że według słowa Bożego wszystkie pokolenia mają nazywać Maryję błogosławioną.

Podziel się cytatem

Reklama

Również dziewictwo Maryi jest kością niezgody. Kościoły łaciński i wschodni zgadzają się co do tego, że Maryja była dziewicą przed narodzeniem Chrystusa, w jego trakcie i po nim. Jednak niektóre z nowszych wyznań sądzą inaczej. I znowu wyjaśnienie znajdujemy w Piśmie Świętym („do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja” – Łk 1, 27; „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” – Łk 1, 34). Dzieciątko Jezus nie zostało poczęte z ludzkiego nasienia ani w sposób ludzki, ale mocą Ducha Świętego („Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem” – Łk 1, 35; „[…] albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” – Mt 1, 20).

Co ciekawe, w pierwszych wiekach Kościoła niewierzący Żydzi i poganie wyraźnie się temu sprzeciwiali. Kościół jednak niewzruszenie trwał przy tym przekonaniu […].

Najlepsza orędowniczka

Niektórzy uważają, że ci, którzy się modlą pod figurą lub obrazem Maryi albo odmawiają różaniec, modlą się do Niej, a nie do Boga. To świadczy o niezrozumieniu tej sytuacji. Gdy ludzie się tak modlą, łączą się ze swoją Matką w niebie w modlitwie do Boga. Matka Boża jednoczy się z modlącymi się ludźmi, by oddawać Bogu chwałę, cześć i uwielbienie.

Reklama

Z kim najlepiej się modlić, jeśli nie z Tą, którą archanioł nazwał błogosławioną, o której słyszymy, że znalazła łaskę u Boga? Z kim, jeśli nie z Matką naszego Pana? W czasie modlitwy różańcowej ludzie odmawiają Ojcze nasz – modlitwę, o którą poprosił Pan w Piśmie Świętym.

Podziel się cytatem

W Zdrowaś, Maryjo powtarza się słowa wypowiedziane w Piśmie do Maryi przez archanioła, dodając prośbę: „Módl się za nami grzesznymi”. Chwała Ojcu to modlitwa uwielbienia dla Ojca, Syna i Ducha Świętego, także mająca swoje źródło w Biblii.

Różaniec skupia się na wydarzeniach z Pisma Świętego: poczęciu przez Maryję, nawiedzeniu Elżbiety, narodzeniu Chrystusa, ofiarowaniu Go, znalezieniu Go w świątyni, modlitwie w Ogrójcu, biczowaniu, cierniem ukoronowaniu, niesieniu krzyża, ukrzyżowaniu, zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu, zesłaniu Ducha Świętego, wniebowzięciu Matki Bożej, ukoronowaniu Jej na królową nieba i ziemi, chrzcie Jezusa w Jordanie, weselu w Kanie Galilejskiej, głoszeniu królestwa Bożego, przemienieniu na górze Tabor oraz ostatniej wieczerzy.

Reklama

Gdy więc ludzie odmawiają różaniec, powtarzają wydarzenia z Pisma Świętego i to na Piśmie się skupiają, zjednoczeni w modlitwie do Boga z Jego Matką, Przenajświętszą Maryją. Cóż mogłoby być w tym złego?

Modlitwa różańcowa

Niektórzy utrzymują, że różaniec jest modlitwą powtarzalną, a takiej Pismo Święte zaleca unikać („Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie” – Mt 6, 7). Cóż, oczywiście różaniec nie jest wielomówstwem, ale recytowaniem słów Pisma Świętego. Sam nasz Pan, Jezus Chrystus, modlił się w taki sposób („Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa” – Mt 26, 44). Święty Paweł mówi nam: „nieustannie się módlcie” (1 Tes 5, 17) i zaznacza, że on sam wraz z innymi ciągle się modli („Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni […] na wasze dzieło wiary […]” – 1 Tes 1, 2–3).

Czytamy, że nawet w niebie trwa nieustannie powtarzana modlitwa („[…] bez wytchnienia mówią dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi” – Ap 4, 8).

Modlenie się do Boga tymi samymi słowami nie jest niczym złym, co wyjaśnił nasz Pan, gdy nauczał o modlitwie. Modlitwa jest zła, gdy jest skierowana do kogoś innego niż Bóg – do Złego i fałszywego bożka. Każda modlitwa płynąca z miłości, w tej miłości zanurzona i prosząca o miłość do Boga jest piękna. Im więcej ich odmawiamy, tym więcej tego piękna widzi i Bóg, i człowiek.

*Artykuł zawiera fragment pochodzący z książki „Co jest prawdą?” Alana Amesa, wyd. Esprit. Sprawdź więcej: Zobacz

2021-08-11 09:57

Ocena: +9 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Opiekunka ludzkich dróg otrzymała koronę

Niedziela rzeszowska 25/2013, str. 4-5

[ TEMATY ]

Matka Boża

koronacja

Kl. Mateusz Pęcherek

W połowie XVIII wieku wizytujący parafię w Sokołowie Małopolskim bp Wacław Hieronim Sierakowski zaobserwował wielkie nabożeństwo do Maryi obecnej w obrazie Królowej Świata. Odpowiadając na prośby wiernych, polecił powołać komisję do zbadania tego kultu i rozważyć ewentualną koronację obrazu. Niestety, rychłe przeniesienie hierarchy z Przemyśla do Lwowa zaprzepaściło te plany. Na ich uwieńczenie czciciele Matki Bożej Sokołowskiej musieli czekać niemal trzy stulecia.

CZYTAJ DALEJ

Abp Depo: kapłaństwo ks. Stanisława Pamuły było kapłaństwem wewnętrznie scalonym

2023-02-05 22:35

[ TEMATY ]

Częstochowa

abp Wacław Depo

WMSD

msza żałobna

ks. Stanisław Pamuła

Maciej Orman/Niedziela

– Do końca życia był duszpasterzem i nauczycielem odpowiedzialnych dróg wiary – powiedział abp Wacław Depo o śp. ks. dr. hab. Stanisławie Pamule, wieloletnim wicerektorze i profesorze częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. W kościele Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie metropolita częstochowski przewodniczył 5 lutego Mszy św. żałobnej w jego intencji.

Eucharystię koncelebrowało wielu kapłanów archidiecezji częstochowskiej. W liturgii uczestniczyła również najbliższa rodzina zmarłego.

CZYTAJ DALEJ

Papież Franciszek powrócił do Rzymu z Afryki

2023-02-05 17:26

Grzegorz Gałązka

Papież Franciszek powrócił w niedzielę do Rzymu z Afryki. W czasie swej 40. zagranicznej pielgrzymki, która trwała sześć dni, odwiedził Demokratyczną Republikę Konga i Sudan Południowy, dwa kraje zmagające się ze zbrojną przemocą i ubóstwem.

Samolot z papieżem wylądował na rzymskim lotnisku Fiumicino.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję