Reklama

Kościół

Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla

Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla odbędzie się w dniach 4-7 listopada w Warszawie. "Będzie on realizacją Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, którego proklamacja odbyła się 19 listopada 2016 r. z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski - powiedział PAP ks. prof. Marek Chmielewski z KUL.

[ TEMATY ]

Chrystus Król

Chrystus

Bożena Sztajner/Niedziela

Figura Chrystusa Króla ustawiona na wałach jasnogórskich

Figura Chrystusa Króla
ustawiona na wałach
jasnogórskich

Kongres odbędzie się pod hasłem "W diecezjach i parafiach +Króluj nam, Chryste!+ – realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego". Jego organizatorem jest Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla wraz z bp. Stanisławem Jamrozkiem, delegatem KEP do spraw Ruchów Intronizacyjnych.

Obrady odbędą się w dniach 4-7 listopada w Warszawie w Domu Technika NOT.

Podziel się cytatem

"Ewangelia zaczyna od proklamacji przez Jezusa - Królestwa Bożego, który wołał: +Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię+. Natomiast dopełniając dzieła odkupienia podczas swej Męki, Chrystus potwierdził, że jest Królem. Ta ewangeliczna prawda jest ideą przewodnią działalności Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Chrystusa Króla, które skupia kilka ruchów intronizacyjnych liczących w sumie kilkanaście tys. wiernych - powiedział PAP ks. prof. Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, konsultant bp. Jamrozka.

Zaznaczył, że Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Chrystusa Króla, inaczej niż różne środowiska, które propagują ideę Chrystusa Króla Polski i niekiedy kwestionują Jubileuszowy Akt Intronizacyjny, podejmuje działania w duchu Kościoła katolickiego i jedności z biskupami.

Podziel się cytatem

Jak wyjaśnił - podjęliśmy pracę u podstaw, mającą na celu przede wszystkim przypomnienie tego, co jest istotą chrześcijaństwa, czyli budowaniem królestwa Bożego w sobie i wokół siebie. Z tego dopiero ma wypływać nasza postawa w życiu prywatnym, rodzinnym, publicznym, społecznym czy gospodarczym - wskazał.

Powiedział, że Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla miał odbyć w ubiegłym roku z okazji 95. rocznicy wydania przez Piusa XI encykliki "Quas Primas" – ustanawiającej w Kościele - Święto Chrystusa Króla. Z powodu pandemii został przeniesiony na rok obecny i stał się okazją do obchodów piątej rocznicy wspomnianego Aktu.

W czasie Kongresu przybliżone zostanie m.in. ujęcie Królestwa Bożego w nauczaniu św. Jana Pawła II, bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, św. s. Faustyny Kowalskiej oraz Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny.

Podziel się cytatem

Przewodniczącego Komisji Nauki Wiary KEP bp Andrzej Czaja podejmie temat biskupów i kapłanów, jako budowniczych Królestwa Bożego. Wyzwania stojące przed osobami konsekrowanymi przybliży przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp Jacek Kiciński.

Na temat zaangażowania świeckich będą mówili Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Urszula Furtak, Asystent Generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ks. dr Andrzej Lubowicki oraz Przewodniczący Zarządu Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia ks. Dariusz Kowalczyk. Podczas sesji zostanie także podjęty temat roli dzieci, młodzieży i rodzin oraz osób chorych w szerzeniu królestwa Bożego.

Reklama

W piątek 5 listopada w bazylice Świętego Krzyża mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki Przewodniczący KEP, zaś w sobotę o godz. 9.00 bp Czaja.

Kongres zwieńczy w niedzielę 7 listopada Orszak Jezusa Chrystusa Króla, który wyruszy o godz. 12.00 spod bazyliki Świętego Krzyża i przejdzie do archikatedry św. Jana Chrzciciela. Po drodze przewidziane są cztery stacje z przemówieniami. Pierwsza - przy pałacu S. Staszica, druga - obok kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP, przy pomniku Prymasa Tysiąclecia, trzecia - przy Pałacu Prezydenckim, oraz czwarta - przy kościele akademickim św. Anny. Orszak będzie miał charakter procesji liturgicznej.

Na zakończenie Kongresu Eucharystii w archikatedrze św. Jan Chrzciciela o godz. 13.30 będzie przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.

Bezpośrednim przygotowaniem do Kongresu były dziesięciodniowe rekolekcje, które zakończyły się 24 października odbyły się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Każdego dnia nauki głosił inny biskup.

Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana został proklamowany w krakowskich Łagiewnikach z udziałem Episkopatu Polski i Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w dniu 19 listopada 2016 r., na zakończenie obchodów Roku Miłosierdzia w Polsce i Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Dzień później akt odmawiany był we wszystkich polskich kościołach podczas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.

W celu pogłębienia tego aktu, co roku w krakowskich Łagiewnikach, odbywały się obchody kolejnych rocznic połączone z sympozjum naukowym i celebracjami liturgicznymi z udziałem biskupów. Pochodzące z tego wydarzenia materiały służyły, jako baza do formacyjna dla wiernych. Przy tej okazji organizowany jest konkurs literacko-plastyczny dla dzieci młodzieży dotyczący tematyki Chrystusa Króla i królestwa Bożego.

Reklama

"W ciągu tych pięciu lat zostało przygotowane drugie wydanie modlitewnika pt. +Króluj nam Chryste+ oraz specjalna nowenna przed uroczystością Chrystusa Króla do wykorzystania w duszpasterstwie parafialnym. Materiały w nakładzie kilkunastu tys. egzemplarzy zostały rozesłane do wszystkich parafii i ośrodków duszpasterskich w Polsce" - powiedział ks. prof. Chmielewski.

Zespołowi KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych przewodzi ks. bp Stanisław Jamrozek, Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych. W skład Zespołu, oprócz kilkunastu biskupów wchodzą świeccy liderzy zrzeszeń zajmujących się "szerzeniem królestwa Chrystusowego w Polsce".

5 lutego 2019 roku powołał on Radę Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, która zrzesza kilkanaście tysięcy wiernych z kilku ruchów, w tym m.in.: Ruch Obrony Rzeczypospolitej "Samorządna Polska", Fundacja Serca Jezusa, Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla, Stowarzyszenia Misjonarzy Świeckich "Inkulturacja", Stowarzyszenia "Róża", Stowarzyszenie Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski.

Czciciele Chrystusa Króla rozsiani są w całej Polsce, ale największe ich skupiska są w Krakowie, w okolicach Bielska-Białej i Żywca, Warszawy, a także w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, gdzie jest 12 parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla. Prężne pod tym względem jest także środowisko polskiej emigracji głównie w Chicago (PAP).

2021-10-27 07:17

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Chrystus Król i Jego królestwo

Kończy się kolejny rok liturgiczny. Zamykamy go uroczystością Chrystusa Króla. U kresu roku Kościół uwydatnia nam szczególny – dziś może mniej czytelny – tytuł Chrystusa, mianowicie tytuł króla. Tytuł ten już prawie dzisiaj nie funkcjonuje. Jeśli gdzieś jeszcze są królowie, to nie odgrywają już większej roli. Nie mają większego wpływu na bieg życia społeczeństw i narodów. Gdy jednak mówimy o królach, którzy byli w historii, kojarzą się nam oni z określonym terytorium, rycerstwem, poddanymi, zamkami, fortecami, koroną, berłem, podbojami itp. Dlaczego zatem przypisujemy ten tytuł Chrystusowi; jakim królem jest Chrystus, gdzie jest Jego królestwo? Jakimi prawami się rządzi, którędy przebiegają jego granice? Najpierw, zauważmy, że Chrystus rzeczywiście nazwał się królem. Na pytanie Piłata: „A więc jesteś królem?” – odpowiedział: „Tak, jestem królem” (J 18,37). Jednakże Chrystus od razu wyjaśnił, jakim jest królem i jakie jest Jego królestwo: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie był wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd (…). Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18,36-37). Z wypowiedzi Chrystusa wynika, iż Jego królestwo jest zupełnie inne od tych, które ustanawiali ludzie, o które walczyli, za które ginęli i które niszczyli. Królestwo Chrystusa jest królestwem szczególnym, niemającym podobnego wśród królestw tego świata. Na podstawie tekstów biblijnych przybliżmy sobie jego tajemnicę. Z Pisma Świętego wynika, że królestwo założone przez Chrystusa ma charakter nadprzyrodzony, nie pochodzi z tego świata, chociaż urzeczywistnia się w tym świecie. Jest królestwem prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Królestwo to urzeczywistnia się w dwóch wymiarach: w płaszczyźnie indywidualnej i społecznej.

CZYTAJ DALEJ

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla ks. Romana Kneblewskiego

2023-01-31 12:30

[ TEMATY ]

Bydgoszcz

Karol Porwich/Niedziela

Biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk wydał dekret, w którym zakazuje ks. prałatowi Romanowi Kneblewskiemu prowadzenia działalności medialnej.

Jest to reakcja na ostatni wpis duchownego zamieszczony na Facebooku, który dotyczył zbiórki prowadzonej w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

CZYTAJ DALEJ

Kościół w Małujowicach oficjalnie uhonorowany

2023-02-03 22:29

Archiwum parafii św. Jakuba Apostoła w Małujowicach

Uroczystość wpisania nowych obiektów na listę Pomników Historii odbyła się dziś w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył dokumenty opiekunom i zarządcom dziewięciu nowych obiektów, które zostały wpisane na listę Pomników Historii. Wśród nich znalazł się kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję