Reklama

Niedziela w Warszawie

UKSW zainaugurował nowy rok akademicki

Nowy gmach Wydziału Medycznego oraz trzeci kampus z Multimedialnym Centrum Badawczym to najważniejsze przedsięwzięcia, o których podczas inauguracji nowego roku akademickiego mówił ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW.

[ TEMATY ]

UKSW

inauguracja roku akademickiego

Łukasz Krzysztofka/Niedziela

Uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego 2022/2023 na UKSW, która zgromadziła wspólnotę akademicką i zaproszonych gości, odbyła się 7 października w auli im. Roberta Schumana na kampusie przy ul. Wóycickiego.

– Przyszłość Ojczyzny i narodu w dużej mierze zależy od tego jaki poziom reprezentują polskie uczelnie i jej wykładowcy – mówił w przemówieniu inauguracyjnym ks. prof. Czekalski, przywołując wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni. – Powiem krótko: UKSW otrzymało bardzo dobrą ocenę. Sześć dyscyplin uzyskało kategorię A+ lub A, a 12 dyscyplin kategorię B+. Po ewaluacji mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 18 dyscyplinach i doktora habilitowanego również w 18 dyscyplinach.

Rektor UKSW mówił o ukończonym wiosną tego roku, nowocześnie wyposażonym budynku Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, a także o podpisaniu licznych umów uczelni ze szpitalami warszawskimi, będącymi dobrą bazą kliniczną dla studentów.

Wśród ważnych nowo otwartych jednostek UKSW rektor wymienił Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej, pomagające w przygotowaniu kadr w krajach objętych prześladowaniami religijnymi, mającą integrować środowiska polonijne Fundację Pro Polonia, a także Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Liderów Transformacji Cyfrowej, Centrum Analiz Bezpieczeństwa oraz Centrum Gospodarki Światowej. Jako najnowszą planowaną inwestycję ks. prof. Czekalski wskazał Centrum Symulacji Medycznej. Szczególną zaś uwagę podczas swego wystąpienia poświęcił trzeciemu kampusowi Uczelni w Dziekanowie Leśnym z Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym, który zostanie otwarty w październiku.

– Będzie to ważny na mapie aglomeracji warszawskiej ośrodek wdrożeniowy, w którym gospodarka spotyka się z nauką – podkreślił ks. prof. Czekalski.

Rektor UKSW, zwracając się do nowoprzyjętych studentów, przypomniał, że rozpoczęli studia na uczelni państwowej, ale o korzeniach chrześcijańskich. – Pamiętajmy, że nawet jeśli świat będzie nam powtarzał, że Bóg umarł, my naszą działalność badawczą i dydaktyczną zawsze będziemy odnosić do transcendencji, do najwyższej prawdy, którą jest On sam – Bóg – powiedział Rektor i zadeklarował: ­ Jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie chcemy być busolą, która uczy odróżniania dobra od zła poprzez kształcenie przyszłych elit naszego społeczeństwa, dobrze wykształconych i uformowanych, którzy potrafią ponieść w świat to, co najlepsze i najbardziej wartościowe.

Reklama

Do nowych uniwersyteckich inwestycji i inicjatyw UKSW nawiązał obecny na inauguracji minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek.

– Gratuluję wszystkich inicjatyw, które są niezwykle potrzebne i z których UKSW słynie. W tym wszystkim chodzi o to, by nauka przekładała się na życie, na praktykę, na gospodarkę.

Minister Przemysław Czarnek zaapelował do rektorów uczelni, także obecnych na inauguracji naszego roku akademickiego, by nie podejmowali pochopnych, krzywdzących studentów decyzji o nauce zdalnej.

– Uniwersytet bez studentów jest tylko w połowie tym, czym powinien być – mówił, zapewniając zebranych, że projekt ustawy zamrażającej cenę energii, zostanie wkrótce przyjęty.

Nawiązując do kwestii niedoborów finansowych, o których mówił w swoim wystąpieniu Rektor UKSW min. Przemysław Czarnek przekazał na badania naukowe i rozwój UKSW kwotę 8 883123,40 zł.

List z życzeniami do społeczności UKSW skierował prezydent Andrzej Duda. W liście odczytanym przez Mariusza Rusieckiego prezydent wyraził nadzieję, że rok akademicki 2022/2023 będzie wolny od trybu zdalnego. „Minione lata z wyjątkową siłą uzmysłowiły nam niezbywalną potrzebę kontaktu nauczycieli i studentów” – napisał prezydent.

Inauguracja roku akademickiego zbiegła się w czasie z 60. rocznicą rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, co nastąpiło 11 października 1962 r.

Reklama

Temu ważnemu wydarzeniu w historii Kościoła poświęcił wykład inauguracyjny zatytułowany „Vaticanum II (1962-2022) Radość i nadzieja, smutek i lęk”, o. Zdzisław J. Kijas OFMConv, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

O. prof. Kijas, przywołując słowa papieża Pawła VI, podkreślił , że „religią” Soboru była miłość, zaś całe bogactwo doktrynalne było zwrócone w jednym kierunku: by służyć człowiekowi w każdym jego położeniu, w każdej jego chorobie i w każdej jego potrzebie. Jedną z wielkich nowości Soboru było przyjęcie nowej perspektywy, w myśl której człowiek nie może tkwić w przeszłości, ale musi wyruszyć w drogę ku przyszłości, i podejmować zgodnie z wolą Bożą zadanie przemiany siebie i świata.

– Sobór uczył, że duszą teologii ma stać się Pismo Święte, że teologia uczestnicząca ma być prowadzona w perspektywie wiary jako osobistego doświadczenia, zaangażowania, żywej tradycji.

Tytułowe „Radość i nadzieja” z zacytowanej przez o. prof. Kijasa soborowej „Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym”, znalazły się w centrum nowego spojrzenia na Kościół jako „kroczącego wraz z całą ludzkością”. Jednocześnie prelegent zwrócił uwagę na obecny kryzys wiary i Kościoła w kontekście Soboru Watykańskiego.

– Czy zamiast wejścia Kościoła w świat, świat nie wszedł do środka Kościoła? – zastanawiał się o. prof. Kijas. Przypomniał diagnozę papieża seniora Benedykta XVI, który wskazywał na częsty brak wiary w rzeczywistą obecność Boga w Kościele i świecie (także wśród wysokich rangą duchownych) oraz na faktyczne odrzucenie odwiecznych, boskich praw moralnych.

Immatrykulację nowo przyjętych studentów i doktorantów uniwersytetu przeprowadziła dr hab. Anna Fidelus prof. ucz, prorektor do spraw studenckich i kształcenia. Po ślubowaniu głos zabrali: wiceprzewodniczący Zarządu Samorządu Studentów – Mateusz Zboiński oraz przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów – Mariola Pirek.

Reklama

Na zakończenie uroczystości kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz Wydziałów Kościelnych UKSW udzielił zgromadzonym błogosławieństwa. On również życzył, by studiowanie odbywało się stacjonarnie, gdyż na nauce zdalnej ucierpiała personalna relacja mistrz-uczeń. — Najbardziej życzę wam, żeby tej personalnej relacji pilnować i żeby nic ani nikt tej relacji nie zepsuł.

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele władz kościelnych, państwowych oraz samorządowych m.in.: abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, Marcin Matyja, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marcin Martyniak, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,Elżbieta Lanc, członek zarządu Województwa Mazowieckiego.

Inaugurację rozpoczęła Msza św. w kościele akademickim św. Józefa pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego. 

Na UKSW kształci się 11 tys. studentów i doktorantów. W nowym roku akademickim studia na uczelni rozpoczęło ok. 4 tys. studentów, którzy będą zdobywać wiedzę na 45 kierunkach.

2022-10-07 15:35

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Na UKSW rozpoczyna się Festiwal Nauki

[ TEMATY ]

Warszawa

UKSW

Festiwal Nauki

Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

Jak oszacować liczbę cywilizacji we wszechświecie, gdzie w matematyce szukać paproci, czy pilotka to tylko kurtka? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy Festiwalu Nauki, który dziś rozpoczyna się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

- Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno humaniści, jak i umysły ścisłe. Przekrój tematyczny jest bardzo szeroki – od odwiecznych dylematów nauki, takich jak pytania o pozaziemskie cywilizacje, aż po aktualne tematy, jak np. feminatywy w języku polskim - podkreślają organizatorzy wydarzenia. Festiwal Nauki rozpocznie się w poniedziałek 21 września o godz. 17:00 wykładem profesora Marka Wolfa z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, który opowie o niezwykłym świecie fraktali. Następnego dnia dr Agnieszka Karolczuk, językoznawca przedstawi problemy współczesnej polszczyzny.

CZYTAJ DALEJ

2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej, a także Dzień Życia Konsekrowanego

2023-02-01 15:53

[ TEMATY ]

Ofiarowanie Pańskie

Karol Porwich/Niedziela

2 lutego, Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu. W Polsce żyje ok. 30 tys. osób konsekrowanych.

Przed 1969 r. na Zachodzie święto Ofiarowania Pańskiego znane było jako Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Po soborze zmieniono nazwę, żeby ukazać chrystocentryczne znaczenie uroczystości. W Polsce od gromnic święconych tego dnia przyjęła się nazwa „Matki Boskiej Gromnicznej”.

CZYTAJ DALEJ

Jerozolima: zniszczono rzeźbę Chrystusa

2023-02-02 14:16

[ TEMATY ]

Jerozolima

Adobe Stock

W Jerozolimie doszło do kolejnego aktu wandalizmu w chrześcijańskich miejscach świętych. Dziś w godzinach porannych na jerozolimskim Starym Mieście do kaplicy Skazania na Śmierć wszedł żydowski mężczyzna, zrzucił stojącą na filarze figurę Jezusa i rozbił Jego twarz, poinformowała franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej.

Sprawcę zatrzymali strażnicy, został przejęty przez wezwaną na miejsce policję izraelską. Opublikowano nagranie wideo, na którym podczas zatrzymania mężczyzna mówi, że w Jerozolimie nie może być żadnych obrazów bożków: „Nie możemy czcić kamieni fałszywych bogów w Jerozolimie”. Według policji sprawcą jest 40-letni turysta z USA. Obecnie jest przygotowywana ekspertyza, która pozwoli zbadać stan psychiczny podejrzanego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję