Reklama

Kościół

Ingres bp. Zbigniewa Zielińskiego do katedry koszalińskiej

W sobotę, 4 marca w katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie, odbyła się Msza św. dziękczynna z ingresem bp. Zbigniewa Zielińskiego do katedry koszalińskiej. Ogłoszenie objęcia urzędu biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego przez nowego biskupa, związane jest z przyjęciem przez papieża Franciszka rezygnacji i przejściem na emeryturę dotychczasowego ordynariusza - Edwarda Dajczaka.

[ TEMATY ]

biskup

Bp Zbigniew Zieliński

twitter.com/DiecezjaKoszKol

Liturgię rozpoczął abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Następnie bp Krzysztof Zadarko, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, odczytał bullę nominacyjną papieża Franciszka.

„Modlimy się zatem Czcigodny Bracie aby Pan Bóg tchnieniem Ducha Świętego zechciał tak zjednoczyć lud diecezji z jego biskupem w pełnieniu jego dzieł, aby tenże lud stawał się coraz bardziej i bardziej jednym sercem i jedną duszą. To znaczy jednym ciałem w Chrystusie” - napisał Ojciec Święty.

Podziel się cytatem

Następnie bp Edward Dajczak oraz abp Salvatore Pennacchio, przekazali bp. Zielińskiemu pastorał, który jest znakiem kościelnej władzy biskupa diecezjalnego. Przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i wiernych świeckich złożyli wyrazy czci i szacunku nowemu pasterzowi w tzw. homagium. W ten sposób symbolicznie została mu przekazana pełnia władzy w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Reklama

W swojej homilii bp Zbigniew Zieliński na wstępie podziękował za posługę dotychczasowego biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego – bp Edwarda Dajczaka, a także innych znamienitych poprzedników.

Kapłan nawiązania do swojego biskupiego zawołania, które brzmi: „Ut unum sint, Aby byli jedno”. Podkreślił, że pragnie realizować tę dewizę, tak potrzebną w dzisiejszym, pełnym podziałów świecie. Biskup zaapelował do obecnych, by nie zapominać o słowach Jana Pawła II, który rozpoczynając swoją posługę apelował: „nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.

- Niejednokrotnie i my boimy się, że jeśli pozwolimy Chrystusowi wejść do naszego wnętrza, jeśli całkowicie otworzymy się na Niego, to może On nam zabrać coś z naszego życia. Czyż nie boimy się ryzyka niedostatku i pozbawienia wolności? Tymczasem kto wpuszcza Chrystusa nie traci nic, absolutnie nic z tego, co czyni życie wolnym, pięknym i wielkim. Tylko w tej przyjaźni otwierają się na oścież drzwi życia – powiedział duchowny.

Jak zauważył bp Zieliński rozpoczęcie jego posługi dokonuje się poprzez uroczystą liturgiczną inaugurację w kościele katedralnym. Kościół katedralny, w którego progi wstępuje ma przypominać, że jest powołany do tego, aby służyć braciom i być znakiem jedności w wierze Kościoła partykularnego, wypełniając zadanie głoszenia słowa Bożego, celebrowania liturgii oraz prowadzenia ludu Bożego do zbawienia.

- Jeżeli więc biskup jest powołany do tego, aby służyć braciom i być znakiem jedności w wierze Kościoła partykularnego – to my jesteśmy powołani do czerpania z tego daru. Jeżeli biskup jest powołany do głoszenia słowa Bożego, celebrowania uświęcającej liturgii oraz prowadzenia ludu Bożego do zbawienia, to my jesteśmy powołani do czerpania z tej posługi i uświęcania się w imię zbawienia wiecznego – wyjaśnił.

Jak zauważył hierarcha, odczytana Ewangelia według św. Mateusza zawierający opis rozesłania uczniów (Mt 28, 16-20) jest kluczem do zrozumienia nie tylko dzisiejszej uroczystości, ale i całej misji Kościoła. Bowiem zmartwychwstały Chrystus otrzymał od swego Ojca pełnię władzy, mocą której posyła apostołów do świata, aby złączyć ze sobą wszystkie narody poprzez głoszenie Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu.

Reklama

- On sam [Jezus – przyp. red.) będzie udzielał im swojej mocy i własnym autorytetem będzie potwierdzał ich słowa (Łk 10,16). Obietnica ta dotyczy nie tylko apostołów, ale także ich następców, po to, by głoszenie Ewangelii rozbrzmiewało aż do skończenia świata – dodał.

Następnie kapłan przypomniał krótko historię diecezji, a także swoich poprzedników. - W myśl biblijnych słów „Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę!” [Hbr 13, 7] chcę dziś z wdzięcznością przywołać kardynała nominata Ignacego Jeża oraz mojego bezpośredniego poprzednika biskupa Edwarda Dajczaka. Jemu w największym stopniu zawdzięczam możliwość harmonijnego wchodzenia w historię i rzeczywistość tej diecezji – podkreślił.

Biskup zauważył, że wszędzie Kościół ma taką samą misję i jeden cel, którym jest Jezus Chrystus - „droga, prawda i życie”.

Wspomniał, że 10 miesięcy temu, biskup Edward Dajczak powiedział: „Pokochałem tę diecezję, proszę i ty ją pokochaj!” - Księże biskupie Edwardzie, księża biskupi, księża, osoby konsekrowane, wierni świeccy – to się stało i teraz, mając za sobą narzeczeński okres, ponownie proszę o przyjęcie mnie do swojego grona, a ja jak powiedziałem 16 marca obejmując kanonicznie posługę w diecezji, tak i teraz powtarzam: „Pozostaję do Waszej dyspozycji!” Jak mówi się w moim rodzinnym Mieście: Nec temere nec timide - bez zuchwałości, ale i bez lęku – zakończył bp Zbigniew Zieliński.

Reklama

W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu biskupów z Polski i zagranicy, w tym nuncjusz apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio, kard. Kazimierz Nucz, metropolita warszawski, abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i prymas polski, abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

***

Bp Zbigniew Zieliński urodził się 14 stycznia 1965 roku w Gdańsku. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1991 roku. Pełnił m.in. posługę wikariusza w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku (1991-1999) i w Parafii Archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku (1999-2000). W czerwcu 2000 r. otrzymał nominację na Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Od 2002 roku był też wykładowcą teologii pastoralnej w Gdańskim Seminarium Duchownym (2002). 15 lipca 2004 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Św. Michała Archanioła w Sopocie, a w roku 2007 Dziekanem Dekanatu Sopot.

W 2004 roku obronił na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pracę doktorską pt. „Przekaz wartości religijnych w zreformowanej polskiej szkole publicznej po 1990 r.”. 8 grudnia 2007 r. został mianowany proboszczem parafii katedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie i Dziekanem Dekanatu Gdańsk-Oliwa. Podejmował też różne zadania jako duszpasterz Archidiecezjalnej Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” i duszpasterz Pracowników Gospodarki Leśnej oraz Diecezjalny Duszpasterz Myśliwych.

2023-03-04 13:00

Ocena: +1 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

392. Zebranie plenarne Episkopatu Polski w Zakopanem

[ TEMATY ]

biskup

episkopat

Konferencja Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Polski/Facebook

Wyzwania dotyczące katechezy, omówienie diecezjalnego etapu synodu o synodalności i kwestie rodziny – to główne tematy 392. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które 6 i 7 czerwca odbyło się w Zakopanem. Biskupi wzięli też udział wraz z Góralami w głównych obchodach 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II na Podhalu.

Nowym szefem Redakcji Audycji Katolickich TVP został o. Michał Legan, rzecznik Jasnej Góry, medioznawca, wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ks. dr Marcin Iżycki został wybrany dyrektorem Caritas Polska na drugą, pięcioletnią kadencję.

CZYTAJ DALEJ

Katolicy, którzy odłączą się od Kościoła pójdą do piekła?

2023-05-29 21:17

[ TEMATY ]

duchowość

piekło

Adobe Stock

Niektórzy tak, a niektórzy nie. Nie wiemy, ilu z nich będzie zbawionych, a ilu nie, wiemy natomiast, iż odejście od Kościoła jest zawsze pomyłką.

Na początek wyjaśnijmy sobie, co sprawia, że jesteśmy członkami Kościoła. Papież Pius XII opisał to dokładnie w encyklice Mystici Corporis Christi (1943), pisząc, iż członkami Kościoła są ci, „którzy sakrament odrodzenia na chrzcie św. przyjęli i wyznają prawdziwą wiarę, a nie pozbawili się sami w niegodny sposób łączności z Kościołem, ani też władza prawowita nie wyłączyła ich z grona wiernych za bardzo ciężkie przewinienia”. Zatem mamy trzy czynniki identyfikujące prawdziwego katolika: po pierwsze ważny sakrament chrztu św., po drugie wyznanie wiary katolickiej oraz po trzecie jedność ze świętym Kościołem. Poprzez zaistnienie tych trzech znaków „potrójnie podlegamy” władzy Kościoła: pod względem sakramentu (chrzest), pod względem nauczania (wyznanie wiary) oraz pod względem władzy pasterskiej (posłuszeństwo wobec autorytetu Kościoła). W momencie, w którym zostajesz ochrzczony, na twojej duszy zostaje odciśnięty niezatarty ślad duchowy. Już nigdy nie będziesz potrzebował powtórnego chrztu, ponieważ nie da się anulować tego sakramentu. Nawet najgorszy grzech, łącznie z herezją i apostazją, nie jest w stanie zlikwidować ważnego chrztu. Osoba ochrzczona zawsze będzie ochrzczona (podobnie jak osoba bierzmowana zawsze będzie bierzmowana, jak i osoba, która przyjęła sakrament święceń, zawsze będzie wyświęcona – bierzmowanie i sakrament święceń także pozostawiają niezatarte ślady w duszy). Jezus nauczał, że chrzest jest koniecznie potrzebny dla osiągnięcia Królestwa Bożego (J 3,5). W przypadku udzielania tego sakramentu dorosłej osobie chrzest musi zostać poprzedzony wyznaniem wiary. Oczywiście, ci, którzy przyjmują chrzest jako małe dzieci, są z tego zwolnieni, ponieważ są jeszcze niezdolni do świadomego wyznania wiary. W każdym razie mogą być ochrzczeni, a ich rodzice chrzestni dokonują aktu wyznania wiary w ich imieniu.

CZYTAJ DALEJ

Egipt: bp Nitkiewicz na obradach komisji ds. dialogu katolicko-prawosławnego

2023-06-02 19:43

[ TEMATY ]

Egipt

bp Krzysztof Nitkiewicz

Karol Porwich/Niedziela

Bp Krzysztof Nitkiewicz

Bp Krzysztof Nitkiewicz

W egipskiej Aleksandrii Egipskiej zebrała się na posiedzeniu plenarnym Komisja mieszana ds. dialogu teologicznego pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym. W skład delegacji katolickiej wchodzi m.in. biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

W obradach poświęconych prymatowi i synodalności w Kościele biorą udział biskupi, księża i świeccy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję